JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 »
Den bergenske fiolinisten Sonoko Miriam Welde.

Den bergenske fiolinisten Sonoko Miriam Welde.

Foto: Anna-Julia Granberg

Potent tone

Sonoko Miriam Welde, fiolin; Oslo Filharmoniske Orkester; dir.: Tabita Berglund og Joshua Weilerstein. LAWO 2021

SjurHaga Bringeland

Arkivet: Muddy Waters

Tidlegare i haust kom The Montreux Years, ein boks med opptak frå tre konsertar Muddy Waters (1913–1983) gjorde på Montreux Jazz Festival i tidsrommet 1972–1977. Det er ei utgiving som byr seg som eit fint høve til å lytte, anten du er framand for artisten eller ønskjer å høyre meir, med eit repertoar tett på klassikarar. 

ØyvindVågnes
Jubileumsverket for Parken kulturhus i Ålesund er noko av det meir lyriske og kontemplative Hedvig Mollestad har laga.

Jubileumsverket for Parken kulturhus i Ålesund er noko av det meir lyriske og kontemplative Hedvig Mollestad har laga.

Foto: Gitte Johannessen / NTB

Lyrisk og funky

Martin Myhre Olsen, sopran-, alt- og barytonsaks; Karl Nyberg, altsaks; Peter Erik Vergeni, tenorsaks, fløyte; Hedvig Mollestad, gitar, vokal, klapping og piano; Marte Eberson, tangentinstrument; Trond Frønes, bass; Ivar Loe Bjørnstad, trommer og perkusjon; Per Oddvar Johansen, trommer (1).

LarsMossefinn
Margo Cilker har ei eiga evne til å balansere det som verkar autentisk sjølvopplevd og nært, med eit eige blikk for lagnadene ho har møtt eller høyrt om på sin veg.

Margo Cilker har ei eiga evne til å balansere det som verkar autentisk sjølvopplevd og nært, med eit eige blikk for lagnadene ho har møtt eller høyrt om på sin veg.

Foto: Margo Cilker

Brotne ribbein og sprokne lepper

Det skadar ikkje å ha vore farande fant når ein skal setje nye ord og tonar til verda, for kor mange låtskrivarar har vel ikkje gjort bruk av råstoffet dei har funne på sine reiser, i songane sine? Og farting har det vore mykje av på Margo Cilker, som vaks opp i California, bur i Oregon, og dei siste åra store delar av tida har vore rundt om både i heimlandet og på vår side av Atlanterhavet, i Baskarland. Denne vedvarande rørsla har sett spor etter seg fleire stader på albumet Pohorylle – mellom anna i tittelen, som er fødenamnet til fotografen Gerda Taro, kjend for bileta sine frå den spanske borgarkrigen i 1937.

ØyvindVågnes
Den tyske barytonen Benjamin Appl er tidlegare korgut.

Den tyske barytonen Benjamin Appl er tidlegare korgut.

Foto: Falk Kastell

Talande song

Det hender at eksepsjonelle innspelingar går meg hus forbi, som dette tre år gamle albumet der tyske Benjamin Appl syng ariar og resitativ frå Johann Sebastian Bachs (1685–1750) kantatar og pasjonar. Innspelinga, som rett og slett heiter Bach, verkar skreddarsydd for barytonrøysta hans. Kombinasjonen med det relativt tynt besette barokkorkesteret Concerto Köln gjer albumet til eit av dei beste eg har høyrt med Bachs vokalmusikk for mannleg solist.

SjurHaga Bringeland
David Bowie under konserten i Madison Square Garden i New York 9. januar 1997, då han fylte 50 år.

David Bowie under konserten i Madison Square Garden i New York 9. januar 1997, då han fylte 50 år.

Foto: Ron Frehm / Ap / NTB

Briljante eventyr

For ein artist han var, David Bowie, så ofte rastlaust på jakt etter å finne opp seg sjølv på nytt og ta det heile i ei ny retning. Det er uråd å tenkje anna i møte med den nye samlinga Brilliant Adventure (1992–2001), som dokumenterer ein noko ujamn periode i artistens liv. Og likevel, for nokre høgdepunkt! Her dundrar «I’m Deranged» (1995) ut av høgtalarane igjen, med Mike Garsons fortryllande pianovirtuositet, låten som er mørk nok til at David Lynch lét han opne Lost Highway (1997).

ØyvindVågnes
Mats Eilertsen har skrive alle komposisjonane på det nye albumet som kjem ut i dag.

Mats Eilertsen har skrive alle komposisjonane på det nye albumet som kjem ut i dag.

Foto: CF Wesenberg / matseilertsen.com

Hymne til håpet

Tore Brunborg, saksofon; Thomas Dahl, gitar; Mats Eilertsen, bass; Hans Hulbækmo, trommer.
Hemli / Tiger Records

LarsMossefinn

Grip tak i sjel og dansefot

Diana Ross er kjend frå Motown-bandet The Supremes og for songar som «I’m Coming Out», «Ain’t No Mountain High Enough» og «Upside Down». Thank You, spelt inn under koronanedstengingane i 2020, er det 25. albumet til den 77 år unge artisten.

RasmusHungnes
Courtney Barnett er klar for verda med album nummer tre.

Courtney Barnett er klar for verda med album nummer tre.

Foto: Mala McDonald

Ting tek tid

Det er morgon. Ein stol vert dregen bort til vindauget slik at ein kan studere gatelivet, der søppelbilen skranglar forbi og ein forelder lærer eit barn å sykle: Slik er den enkle kvardagsskildringa som dreg i gang Courtney Barnetts nye album, det tredje, Things Take Time, Take Time. Derfrå leier opningssporet «Rae Street» oss over i ein refleksjon rundt evna enkeltmennesket har til handling og endring. Velmeinte ord spelar inga rolle frå eller til, syng Barnett, «unless we see some change», og følgjer opp i neste verseline: «I might change my sheets today.» 

ØyvindVågnes

Sensasjonelle opptak

John Coltrane og Pharoah Sanders, tenorsaks og perkusjon; Carlos Ward, altsaks; McCoy Tyner, piano; Jimmy Garrison og Donald Rafael Garrett, bass; Elvin Jones, trommer. Impulse!

LarsMossefinn
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 »
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 »
Den bergenske fiolinisten Sonoko Miriam Welde.

Den bergenske fiolinisten Sonoko Miriam Welde.

Foto: Anna-Julia Granberg

Potent tone

Sonoko Miriam Welde, fiolin; Oslo Filharmoniske Orkester; dir.: Tabita Berglund og Joshua Weilerstein. LAWO 2021

SjurHaga Bringeland

Arkivet: Muddy Waters

Tidlegare i haust kom The Montreux Years, ein boks med opptak frå tre konsertar Muddy Waters (1913–1983) gjorde på Montreux Jazz Festival i tidsrommet 1972–1977. Det er ei utgiving som byr seg som eit fint høve til å lytte, anten du er framand for artisten eller ønskjer å høyre meir, med eit repertoar tett på klassikarar. 

ØyvindVågnes
Jubileumsverket for Parken kulturhus i Ålesund er noko av det meir lyriske og kontemplative Hedvig Mollestad har laga.

Jubileumsverket for Parken kulturhus i Ålesund er noko av det meir lyriske og kontemplative Hedvig Mollestad har laga.

Foto: Gitte Johannessen / NTB

Lyrisk og funky

Martin Myhre Olsen, sopran-, alt- og barytonsaks; Karl Nyberg, altsaks; Peter Erik Vergeni, tenorsaks, fløyte; Hedvig Mollestad, gitar, vokal, klapping og piano; Marte Eberson, tangentinstrument; Trond Frønes, bass; Ivar Loe Bjørnstad, trommer og perkusjon; Per Oddvar Johansen, trommer (1).

LarsMossefinn
Margo Cilker har ei eiga evne til å balansere det som verkar autentisk sjølvopplevd og nært, med eit eige blikk for lagnadene ho har møtt eller høyrt om på sin veg.

Margo Cilker har ei eiga evne til å balansere det som verkar autentisk sjølvopplevd og nært, med eit eige blikk for lagnadene ho har møtt eller høyrt om på sin veg.

Foto: Margo Cilker

Brotne ribbein og sprokne lepper

Det skadar ikkje å ha vore farande fant når ein skal setje nye ord og tonar til verda, for kor mange låtskrivarar har vel ikkje gjort bruk av råstoffet dei har funne på sine reiser, i songane sine? Og farting har det vore mykje av på Margo Cilker, som vaks opp i California, bur i Oregon, og dei siste åra store delar av tida har vore rundt om både i heimlandet og på vår side av Atlanterhavet, i Baskarland. Denne vedvarande rørsla har sett spor etter seg fleire stader på albumet Pohorylle – mellom anna i tittelen, som er fødenamnet til fotografen Gerda Taro, kjend for bileta sine frå den spanske borgarkrigen i 1937.

ØyvindVågnes
Den tyske barytonen Benjamin Appl er tidlegare korgut.

Den tyske barytonen Benjamin Appl er tidlegare korgut.

Foto: Falk Kastell

Talande song

Det hender at eksepsjonelle innspelingar går meg hus forbi, som dette tre år gamle albumet der tyske Benjamin Appl syng ariar og resitativ frå Johann Sebastian Bachs (1685–1750) kantatar og pasjonar. Innspelinga, som rett og slett heiter Bach, verkar skreddarsydd for barytonrøysta hans. Kombinasjonen med det relativt tynt besette barokkorkesteret Concerto Köln gjer albumet til eit av dei beste eg har høyrt med Bachs vokalmusikk for mannleg solist.

SjurHaga Bringeland
David Bowie under konserten i Madison Square Garden i New York 9. januar 1997, då han fylte 50 år.

David Bowie under konserten i Madison Square Garden i New York 9. januar 1997, då han fylte 50 år.

Foto: Ron Frehm / Ap / NTB

Briljante eventyr

For ein artist han var, David Bowie, så ofte rastlaust på jakt etter å finne opp seg sjølv på nytt og ta det heile i ei ny retning. Det er uråd å tenkje anna i møte med den nye samlinga Brilliant Adventure (1992–2001), som dokumenterer ein noko ujamn periode i artistens liv. Og likevel, for nokre høgdepunkt! Her dundrar «I’m Deranged» (1995) ut av høgtalarane igjen, med Mike Garsons fortryllande pianovirtuositet, låten som er mørk nok til at David Lynch lét han opne Lost Highway (1997).

ØyvindVågnes
Mats Eilertsen har skrive alle komposisjonane på det nye albumet som kjem ut i dag.

Mats Eilertsen har skrive alle komposisjonane på det nye albumet som kjem ut i dag.

Foto: CF Wesenberg / matseilertsen.com

Hymne til håpet

Tore Brunborg, saksofon; Thomas Dahl, gitar; Mats Eilertsen, bass; Hans Hulbækmo, trommer.
Hemli / Tiger Records

LarsMossefinn

Grip tak i sjel og dansefot

Diana Ross er kjend frå Motown-bandet The Supremes og for songar som «I’m Coming Out», «Ain’t No Mountain High Enough» og «Upside Down». Thank You, spelt inn under koronanedstengingane i 2020, er det 25. albumet til den 77 år unge artisten.

RasmusHungnes
Courtney Barnett er klar for verda med album nummer tre.

Courtney Barnett er klar for verda med album nummer tre.

Foto: Mala McDonald

Ting tek tid

Det er morgon. Ein stol vert dregen bort til vindauget slik at ein kan studere gatelivet, der søppelbilen skranglar forbi og ein forelder lærer eit barn å sykle: Slik er den enkle kvardagsskildringa som dreg i gang Courtney Barnetts nye album, det tredje, Things Take Time, Take Time. Derfrå leier opningssporet «Rae Street» oss over i ein refleksjon rundt evna enkeltmennesket har til handling og endring. Velmeinte ord spelar inga rolle frå eller til, syng Barnett, «unless we see some change», og følgjer opp i neste verseline: «I might change my sheets today.» 

ØyvindVågnes

Sensasjonelle opptak

John Coltrane og Pharoah Sanders, tenorsaks og perkusjon; Carlos Ward, altsaks; McCoy Tyner, piano; Jimmy Garrison og Donald Rafael Garrett, bass; Elvin Jones, trommer. Impulse!

LarsMossefinn
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 »