JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »
I år er det 40 år sidan debutsingelen til Madonna kom ut.

I år er det 40 år sidan debutsingelen til Madonna kom ut.

Foto: Wikimedia

Ein fest av ei remikssamling

Madonna blei fødd i 1958, og i år er det 40 år sidan debutsingelen hennar, «Everybody», blei spelt inn. 50 av utgjevingane hennar – inkludert eit heilt album, You Can Dance, i 1987 – har oppnådd nummer-éin-plassering på den amerikanske Billboard Dance Club Songs-hitlista. Finally Enough Love feirar høvet ved å samle remiksar av 16 av desse, og 19. august kjem ei 50 spor lang samling, Finally Enough Love: 50 Number Ones.

RasmusHungnes

Lyttande samspel

Uli Kempendorff, tenorsaksofon, Julia Hülsmann, piano, Marc Muellbauer, bass og Heinrich Köbberling, trommer.
ECM

LarsMossefinn
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Valerie Ace bidreg med «Dream Harder», ei inspirerande radbrekking av Justin Timberlakes klassiske hit frå 2006, skriv Rasmus Hungnes.

Valerie Ace bidreg med «Dream Harder», ei inspirerande radbrekking av Justin Timberlakes klassiske hit frå 2006, skriv Rasmus Hungnes.

Foto: Soundcloud.com

Lyden av 20-talstechno

Mála ádh er gælisk for lykkepose. Eg var flaksen nok til å slumpe til å få tilgang til den nye samlinga til det skotske plateselskapet tidlig, og kan melde at LUCKYBAG002 er fylt med saliggjerande musikk som får bein, føter, hovud – kort sagt alle kropps- og sinnsdelar – til å humpe og sprette i takt.

RasmusHungnes
«Blue» Gene Tyranny.

«Blue» Gene Tyranny.

Pressefoto

Musikken som veg i verda

Pianist og komponist «Blue» Gene Tyranny var ein særs kjenslevar og formidabel utøvar med ein omfattande produksjon.

SteinUrheim

Konkret og forfriskande

Ina Sagstuen og Natali Abrahamsen Garner, vokal og elektronikk; Torstein Lavik Larsen, trompet; Anja Lauvdal, synthar; Fredrik Rasten, ak. gitar; Anton Toorell, elgitar; Magnus S. Nergaard, bass; Jan Martin Gismervik, trommer.
Sofa

LarsMossefinn
John Peel var kjend for Peel Sessions, der artistar kom på besøk i studio.

John Peel var kjend for Peel Sessions, der artistar kom på besøk i studio.

Foto: Wikipedia

Arkivet: John Peel

Radiomannen John Peel (1939–2004) var ei musikklegende, med utrøytteleg og iherdig formidling for BBC Radio 1 frå 1967 og heilt fram til han gjekk bort. Særleg vart han kjend for Peel Sessions, der artistar kom innom studio og heldt ein minikonsert (gjerne med fire songar). Fleire store namn fekk eit større publikum for første gong på denne måten. Meir enn 4000 slike økter vart det til slutt, med over 2000 artistar, og ein del gav Peel ut som EP-plater på sitt eige Strange Fruit Records frå 1986 og frametter.

ØyvindVågnes
Joan Shelly har slått seg til ro.

Joan Shelly har slått seg til ro.

Foto: Mickie Winters

Å slå seg til ro

Kvart barn ser det, kvart barn veit, heiter det i «Amberlit Morning», kanskje den finaste songen på Joan Shelleys nye album The Spur. Låten dveler ved det unge blikket mot verda, og det dette kan romme av visdom og uskuld og av tørst på råe, sanselege inntrykk. Med henne syng Bill Callahan, i det som står fram som ein refleksjon over barndom – både slik han ser ut i minnet, og slik vi kan få auge på han på nytt, om vi sjølve får barn.

ØyvindVågnes

Punkete heismusikk til himmels

New York-duoen Machine Girl spelte nyleg ein katarsisk konsert med trykk og energi, mykje headbanging og ein del stagediving på Blå i Oslo.

RasmusHungnes
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »
I år er det 40 år sidan debutsingelen til Madonna kom ut.

I år er det 40 år sidan debutsingelen til Madonna kom ut.

Foto: Wikimedia

Ein fest av ei remikssamling

Madonna blei fødd i 1958, og i år er det 40 år sidan debutsingelen hennar, «Everybody», blei spelt inn. 50 av utgjevingane hennar – inkludert eit heilt album, You Can Dance, i 1987 – har oppnådd nummer-éin-plassering på den amerikanske Billboard Dance Club Songs-hitlista. Finally Enough Love feirar høvet ved å samle remiksar av 16 av desse, og 19. august kjem ei 50 spor lang samling, Finally Enough Love: 50 Number Ones.

RasmusHungnes

Lyttande samspel

Uli Kempendorff, tenorsaksofon, Julia Hülsmann, piano, Marc Muellbauer, bass og Heinrich Köbberling, trommer.
ECM

LarsMossefinn
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Valerie Ace bidreg med «Dream Harder», ei inspirerande radbrekking av Justin Timberlakes klassiske hit frå 2006, skriv Rasmus Hungnes.

Valerie Ace bidreg med «Dream Harder», ei inspirerande radbrekking av Justin Timberlakes klassiske hit frå 2006, skriv Rasmus Hungnes.

Foto: Soundcloud.com

Lyden av 20-talstechno

Mála ádh er gælisk for lykkepose. Eg var flaksen nok til å slumpe til å få tilgang til den nye samlinga til det skotske plateselskapet tidlig, og kan melde at LUCKYBAG002 er fylt med saliggjerande musikk som får bein, føter, hovud – kort sagt alle kropps- og sinnsdelar – til å humpe og sprette i takt.

RasmusHungnes
«Blue» Gene Tyranny.

«Blue» Gene Tyranny.

Pressefoto

Musikken som veg i verda

Pianist og komponist «Blue» Gene Tyranny var ein særs kjenslevar og formidabel utøvar med ein omfattande produksjon.

SteinUrheim

Konkret og forfriskande

Ina Sagstuen og Natali Abrahamsen Garner, vokal og elektronikk; Torstein Lavik Larsen, trompet; Anja Lauvdal, synthar; Fredrik Rasten, ak. gitar; Anton Toorell, elgitar; Magnus S. Nergaard, bass; Jan Martin Gismervik, trommer.
Sofa

LarsMossefinn
John Peel var kjend for Peel Sessions, der artistar kom på besøk i studio.

John Peel var kjend for Peel Sessions, der artistar kom på besøk i studio.

Foto: Wikipedia

Arkivet: John Peel

Radiomannen John Peel (1939–2004) var ei musikklegende, med utrøytteleg og iherdig formidling for BBC Radio 1 frå 1967 og heilt fram til han gjekk bort. Særleg vart han kjend for Peel Sessions, der artistar kom innom studio og heldt ein minikonsert (gjerne med fire songar). Fleire store namn fekk eit større publikum for første gong på denne måten. Meir enn 4000 slike økter vart det til slutt, med over 2000 artistar, og ein del gav Peel ut som EP-plater på sitt eige Strange Fruit Records frå 1986 og frametter.

ØyvindVågnes
Joan Shelly har slått seg til ro.

Joan Shelly har slått seg til ro.

Foto: Mickie Winters

Å slå seg til ro

Kvart barn ser det, kvart barn veit, heiter det i «Amberlit Morning», kanskje den finaste songen på Joan Shelleys nye album The Spur. Låten dveler ved det unge blikket mot verda, og det dette kan romme av visdom og uskuld og av tørst på råe, sanselege inntrykk. Med henne syng Bill Callahan, i det som står fram som ein refleksjon over barndom – både slik han ser ut i minnet, og slik vi kan få auge på han på nytt, om vi sjølve får barn.

ØyvindVågnes

Punkete heismusikk til himmels

New York-duoen Machine Girl spelte nyleg ein katarsisk konsert med trykk og energi, mykje headbanging og ein del stagediving på Blå i Oslo.

RasmusHungnes
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »