JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
Erlend Flornes Skaret kjem frå Bømlo og er utdanna sivilingeniør. Den nye romanen hans er den fjerde.

Erlend Flornes Skaret kjem frå Bømlo og er utdanna sivilingeniør. Den nye romanen hans er den fjerde.

Foto: Espen Santosh Meling

Unntakstilstand og illusorisk tid

Fysikarar og fysakar diskuterer i våre dagar om tida eigentleg eksisterer. Det har dei tid til. I den nye romanen til Erlend Flornes Skaret møter me ein velinformert kar som har sine eigne meiningar om slike saker. Det syner seg etter lang tid at han heiter Jon, og etter kort tid at han bur i Steyr i Austerrike.

Odd W.Surén
Jorid Mathiassen er forlagsredaktør og debuterer med sin første roman.

Jorid Mathiassen er forlagsredaktør og debuterer med sin første roman.

Foto: Cappelen Damm

Triveleg og trivielt

Jorid Mathiassen, med opphav frå Dønna i Nordland, debuterer i ein alder av 57 år med ein roman som hentar handling frå helgelandskysten. Ho koplar saman nær notid (2009) med hendingar under andre verdskrigen, og lesaren blir kjent med 30-årige Linnea frå Oslo som har slått seg ned på den fiktive Hjartøya, der ho prøver å finne ut av seg sjølv, det nordnorske lynnet og ei tragisk kjærleikshistorie tilbake i 1942.

OddmundHagen
Halvard Hølleland debuterte som romanforfattar i 2020.

Halvard Hølleland debuterte som romanforfattar i 2020.

Foto: Julie Pike

Held seg på vegen

Hølleland har skrive ein spennande og uhyggeleg roman om korleis ein kan streve med å fote seg i livet.

IngvildBræin
Marieke Lucas Rijneveld er eit litterært talent utanom det vanlege, skriv Oddmund Hagen.

Marieke Lucas Rijneveld er eit litterært talent utanom det vanlege, skriv Oddmund Hagen.

Foto: MariekeLucasRijneveld.com

Mektig og medrivande

Nederlandske Marieke Lucas Rijneveld (f. 1991) er eit litterært talent utanom det vanlege, og debutromanen Kveldens ubehag frå 2018 blei tildelt International Booker Prize i 2020. Den andre romanen kom same året, og no er han ute i norsk omsetjing ved Hedda Vormeland, som også omsette Kveldens ubehag. Ho har vore nominert til både Kritikarprisen og Bastianprisen for omsetjingane sine.

OddmundHagen
Dolores Reyes er forfattar, lærar og ein kjend kvinnesaksforkjempar i Argentina.

Dolores Reyes er forfattar, lærar og ein kjend kvinnesaksforkjempar i Argentina.

Foto: Indent LA

Av jord er dei komne

Argentina er eit digert land geografisk og var ein gong også stort økonomisk. Den stolte og glamorøse fortida fortonar seg meir som ein draum enn som røyndom for dei fleste argentinarar. Mitt inntrykk frå landet, som eg reiste i for mange år sidan, var at denne dualiteten gjennomsyrer mykje.

HildeVesaas
Eivind Buene har studert komposisjon ved Noregs musikkhøgskule og arbeider som frilanskomponist.

Eivind Buene har studert komposisjon ved Noregs musikkhøgskule og arbeider som frilanskomponist.

Foto: Julia Nagelstad

Ut mot havet

Endre sit på hytta i skjergarden og utset stadig heimreisa. Han slit med konfirmasjonstalen til dottera Emma. Han gruer seg til konfirmasjonen i det heile, det er så mykje han ikkje vil minne seg sjølv og andre på ved å møte opp og vere personifiseringa av eit havarert forhold.

IngvildBræin
Kjersti Kollbotn har skrive ein roman om indre og ytre ustabilitet.

Kjersti Kollbotn har skrive ein roman om indre og ytre ustabilitet.

Foto Marie Haugen / Cappelen Damm

Ut på tur

Kjersti Kollbotn debuterte i vaksen alder i 2009 med romanen Eg er mamma. Eg skal vere god der ho tematiserte omsorgssvikt hos ei mor med to mindreårige ungar. I romanen Dis (2020) møter vi dei to barna som vaksne, no med ei invaderande og overbeskyttande mor.

OddmundHagen
Elizabeth Strout er skribent og romanforfattar, busett i New York og Maine.

Elizabeth Strout er skribent og romanforfattar, busett i New York og Maine.

Foto: Leonardo Cendamo

Lucy på sporet

I den koreanske filmen Parasitt frå 2020 flyttar ein fattig familie inn hos ein rik på uærlege premiss, og dei overtar etter kvart både huset og livet til dei rike. Eit gjennomgangsmotiv er at fattigdom kjem til uttrykk på mange vis, også på ei særeiga kroppslukt. I filmen er dette heilt konkret. Hos Strout er det ein indre, mental tilstand: Den som kjem frå fattigdom, går i evig angst for at ho rett og slett stinkar.

HildeVesaas
Franz Kafta (1883–1924) vart fødd og voks opp i Praha i noverande Tsjekkia.

Franz Kafta (1883–1924) vart fødd og voks opp i Praha i noverande Tsjekkia.

Foto: Ukjend / Skald forlag

Eksistensen er ein vond draum

Dei fleste lesande folk har vel kjennskap til denne romanen, men for å ha alt på plass kan ein fort slå fast at Prosessen handlar om prokuristen Josef K. som ein morgon vert arrestert utan å få vita kvifor. Lesaren forstår at det ikkje spelar noka rolle, det viktige er at han er sikta, og at ein rettsprosess er innleia mot han. Brotsverket vantar, men vert ikkje sakna, ein har då ein person i staden!

Odd W.Surén
Metter Karlsvik fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for debutromanen i 2005.

Metter Karlsvik fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for debutromanen i 2005.

Foto: Erlend Aas / NTB

Inga kvinne er ei øy

På nesten ingen sider skriv Mette Karlsvik om jorda frå inst til ytst, og om det meste av menneskelivet.

IngvildBræin
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
Erlend Flornes Skaret kjem frå Bømlo og er utdanna sivilingeniør. Den nye romanen hans er den fjerde.

Erlend Flornes Skaret kjem frå Bømlo og er utdanna sivilingeniør. Den nye romanen hans er den fjerde.

Foto: Espen Santosh Meling

Unntakstilstand og illusorisk tid

Fysikarar og fysakar diskuterer i våre dagar om tida eigentleg eksisterer. Det har dei tid til. I den nye romanen til Erlend Flornes Skaret møter me ein velinformert kar som har sine eigne meiningar om slike saker. Det syner seg etter lang tid at han heiter Jon, og etter kort tid at han bur i Steyr i Austerrike.

Odd W.Surén
Jorid Mathiassen er forlagsredaktør og debuterer med sin første roman.

Jorid Mathiassen er forlagsredaktør og debuterer med sin første roman.

Foto: Cappelen Damm

Triveleg og trivielt

Jorid Mathiassen, med opphav frå Dønna i Nordland, debuterer i ein alder av 57 år med ein roman som hentar handling frå helgelandskysten. Ho koplar saman nær notid (2009) med hendingar under andre verdskrigen, og lesaren blir kjent med 30-årige Linnea frå Oslo som har slått seg ned på den fiktive Hjartøya, der ho prøver å finne ut av seg sjølv, det nordnorske lynnet og ei tragisk kjærleikshistorie tilbake i 1942.

OddmundHagen
Halvard Hølleland debuterte som romanforfattar i 2020.

Halvard Hølleland debuterte som romanforfattar i 2020.

Foto: Julie Pike

Held seg på vegen

Hølleland har skrive ein spennande og uhyggeleg roman om korleis ein kan streve med å fote seg i livet.

IngvildBræin
Marieke Lucas Rijneveld er eit litterært talent utanom det vanlege, skriv Oddmund Hagen.

Marieke Lucas Rijneveld er eit litterært talent utanom det vanlege, skriv Oddmund Hagen.

Foto: MariekeLucasRijneveld.com

Mektig og medrivande

Nederlandske Marieke Lucas Rijneveld (f. 1991) er eit litterært talent utanom det vanlege, og debutromanen Kveldens ubehag frå 2018 blei tildelt International Booker Prize i 2020. Den andre romanen kom same året, og no er han ute i norsk omsetjing ved Hedda Vormeland, som også omsette Kveldens ubehag. Ho har vore nominert til både Kritikarprisen og Bastianprisen for omsetjingane sine.

OddmundHagen
Dolores Reyes er forfattar, lærar og ein kjend kvinnesaksforkjempar i Argentina.

Dolores Reyes er forfattar, lærar og ein kjend kvinnesaksforkjempar i Argentina.

Foto: Indent LA

Av jord er dei komne

Argentina er eit digert land geografisk og var ein gong også stort økonomisk. Den stolte og glamorøse fortida fortonar seg meir som ein draum enn som røyndom for dei fleste argentinarar. Mitt inntrykk frå landet, som eg reiste i for mange år sidan, var at denne dualiteten gjennomsyrer mykje.

HildeVesaas
Eivind Buene har studert komposisjon ved Noregs musikkhøgskule og arbeider som frilanskomponist.

Eivind Buene har studert komposisjon ved Noregs musikkhøgskule og arbeider som frilanskomponist.

Foto: Julia Nagelstad

Ut mot havet

Endre sit på hytta i skjergarden og utset stadig heimreisa. Han slit med konfirmasjonstalen til dottera Emma. Han gruer seg til konfirmasjonen i det heile, det er så mykje han ikkje vil minne seg sjølv og andre på ved å møte opp og vere personifiseringa av eit havarert forhold.

IngvildBræin
Kjersti Kollbotn har skrive ein roman om indre og ytre ustabilitet.

Kjersti Kollbotn har skrive ein roman om indre og ytre ustabilitet.

Foto Marie Haugen / Cappelen Damm

Ut på tur

Kjersti Kollbotn debuterte i vaksen alder i 2009 med romanen Eg er mamma. Eg skal vere god der ho tematiserte omsorgssvikt hos ei mor med to mindreårige ungar. I romanen Dis (2020) møter vi dei to barna som vaksne, no med ei invaderande og overbeskyttande mor.

OddmundHagen
Elizabeth Strout er skribent og romanforfattar, busett i New York og Maine.

Elizabeth Strout er skribent og romanforfattar, busett i New York og Maine.

Foto: Leonardo Cendamo

Lucy på sporet

I den koreanske filmen Parasitt frå 2020 flyttar ein fattig familie inn hos ein rik på uærlege premiss, og dei overtar etter kvart både huset og livet til dei rike. Eit gjennomgangsmotiv er at fattigdom kjem til uttrykk på mange vis, også på ei særeiga kroppslukt. I filmen er dette heilt konkret. Hos Strout er det ein indre, mental tilstand: Den som kjem frå fattigdom, går i evig angst for at ho rett og slett stinkar.

HildeVesaas
Franz Kafta (1883–1924) vart fødd og voks opp i Praha i noverande Tsjekkia.

Franz Kafta (1883–1924) vart fødd og voks opp i Praha i noverande Tsjekkia.

Foto: Ukjend / Skald forlag

Eksistensen er ein vond draum

Dei fleste lesande folk har vel kjennskap til denne romanen, men for å ha alt på plass kan ein fort slå fast at Prosessen handlar om prokuristen Josef K. som ein morgon vert arrestert utan å få vita kvifor. Lesaren forstår at det ikkje spelar noka rolle, det viktige er at han er sikta, og at ein rettsprosess er innleia mot han. Brotsverket vantar, men vert ikkje sakna, ein har då ein person i staden!

Odd W.Surén
Metter Karlsvik fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for debutromanen i 2005.

Metter Karlsvik fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for debutromanen i 2005.

Foto: Erlend Aas / NTB

Inga kvinne er ei øy

På nesten ingen sider skriv Mette Karlsvik om jorda frå inst til ytst, og om det meste av menneskelivet.

IngvildBræin
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »