JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »
Maria B. Bokneberg er forfattar og fotograf.

Maria B. Bokneberg er forfattar og fotograf.

Foto: Bjørn-Henrik Lybeck

Den vanskelege andreboka

Det er seks år sidan Maria B. Bokneberg debuterte med romanen Lukta av våt jord om natta (Samlaget, 2016) der ho skreiv om sjølvmord i nær familie og korleis dette pregar dei etterlatne. Oppfølgjaren Vindu mot skogen ligg innanfor den same tematikken. I mellomtida har ho skifte forlag og skifta ut nynorsk med radikalt bokmål med a-endingar i preteritum av svake verb og i bunden eintal av hokjønnsord: «Han ga meg vannmugga og åpna krana.»

OddmundHagen
Rune Berg er musikar og har spelt i band som The Margarets og Number Seven Deli. Romanen er debutboka hans.

Rune Berg er musikar og har spelt i band som The Margarets og Number Seven Deli. Romanen er debutboka hans.

Foto: Ida Grøytli

Mellom konformitet og fantestykke

Nordvest for Ålesund og vest for Haram ligg øykommunen Giske, der me lyt tru forfattaren Rune Berg voks opp. Han nemner korkje Haram med stor førebokstav eller liten, eller halal, men slik boka skildrar sjølve Giske, er det just i eit slikt ingenmannsland denne oppveksten fann stad, i tidsrommet frå kring 1980 til utpå 1990-talet ein gong.

Odd W.Surén
Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Foto: Thomas A

Sylv og svik

Dansk-norske Maren Uthaug har fått mykje åtgaum for to andre bøker som har kome på nynorsk dei siste åra. Den nye av året, Og sånn blei det, er debutboka frå 2013 og skal visstnok vere sjølvbiografisk. Som Risten/Kirsten i romanen har Uthaug ein blanda bakgrunn som mellom anna er samisk.

HildeVesaas
Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Foto: Peter Hassiepen | Munich

Flukt, fengsel og eksil

Abbas Khider skriv om eit Irak i splitting og splintar – og det gjer han med stor sans for samanheng.

IngvildBræin
Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Foto: Solum Bokvennen

Mellom Paradis og parodi

Pseudo-Demosthenes (eit samlenamn på forfattarane av skrifter av Demosthenes som ikkje kan vera av han likevel) sa ein stad noko slikt som at me treng kurtisaner for nyting, konkubiner for å dekka daglege behov og koner til å skaffa oss rettmessige born og til å vakta eignelutane våre.

Odd W.Surén
Chilenske Isabel Allende er verdas mest lesne nolevande spanskspråklege forfattar, skriv Gyldendal.

Chilenske Isabel Allende er verdas mest lesne nolevande spanskspråklege forfattar, skriv Gyldendal.

Foto: Gyldendal

Eit hus av melodrama

Isabel Allendes Åndenes hus frå 1982 bergtok lesarar over heile verda. Saman med særleg Gabriel García Márquez hadde latinamerikanske forfattarar enorm suksess med romanar som fekk merkelappen magisk realisme: Fargerike historier frå ei (for europearar og nordamerikanarar) eksotisk røynd, med forførande innslag av det overnaturlege og eventyrlege.

HildeVesaas
Hans Petter Blad skriv om forfattarkollega Thure Erik Lund i den nye romanen.

Hans Petter Blad skriv om forfattarkollega Thure Erik Lund i den nye romanen.

Foto: Katharina Barbosa Blad

Ånd og materie

Det er i år tretti år sidan Thure Erik Lund debuterte med romanen Tanger, som han fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. No er han sjølv omdreiingspunktet i ein roman skriven av vennen Hans Petter Blad, der Blad prøver å forstå, forklare og forsvare det uforklarlege i Lunds litterære univers, som strekkjer seg frå det agrare, folkelege og lokale til det urbane, høgteknologiske og digitale i ei tenkt framtid. Denne splittinga eller Schizothemia er det Blad jaktar på.

OddmundHagen
Den austerrikske forfattaren Marlen Haushofer vart berre 50 år gammal.

Den austerrikske forfattaren Marlen Haushofer vart berre 50 år gammal.

Foto: Gyldendal

Håpet i det håplause

Marlen Haushofer blei berre 50 år, og da ho døydde i 1970, stod ho ved starten av eit forfattarskap som skulle leve vidare og bli løfta fram til klassikarstatus av ettertida. Særleg gjeld det Die Wand, Veggen, frå 1963. Likevel skulle det gå over 30 år før romanen kom på norsk, omsett av Unn Bendeke (1929–2000), og årets utgåve er den fjerde her til lands, denne gongen i serien Gyldendals moderne klassikere.

OddmundHagen
Sigrid Merethe Hanssen fekk Blixprisen for novellesamlinga ho debuterte med i 2007. Etter det har ho skrive fleire bøker i ulike sjangrar.

Sigrid Merethe Hanssen fekk Blixprisen for novellesamlinga ho debuterte med i 2007. Etter det har ho skrive fleire bøker i ulike sjangrar.

Foto: Lena Sørensen

Saknar pust

Eg møter Sigrid Merethe Hanssens andre roman Kom ei jente gåande med ein viss ambivalens. Litt slik eg møter frukta mango: Det hadde vore godt, hadde det ikkje vore for at det var så vondt. Eg skal forklare meg med éin gong: Hanssen etablerer ei historie det er lett å fatte interesse for, sidan ho kjem til syne litt etter litt – vi puslar saman ulike scenario.

IngvildBræin
Asbjørn Stenmark er forfattar, busett i Stjørdal.

Asbjørn Stenmark er forfattar, busett i Stjørdal.

Foto: Leikny Havik Skjærseth

Fetteren til Odradek

Krill er vanlegvis namnet til eit lite krepsdyr og favorittmat hjå bardekvalar, men i den litterære verda til Asbjørn Stenmark er det vanlege suspendert, og Krill er ein slags person. Rett nok vert han ved eitt høve mellombels kvalmat, men i kvalmagen møter han eit par fiskar og ein gamal profet, og der inne i kvalen har dei slikt å gjera: «Dagene fordrives med bordtennis og diskusjoner om hvorvidt det er legitimt å si nei til livet.»

Odd W.Surén
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »
Maria B. Bokneberg er forfattar og fotograf.

Maria B. Bokneberg er forfattar og fotograf.

Foto: Bjørn-Henrik Lybeck

Den vanskelege andreboka

Det er seks år sidan Maria B. Bokneberg debuterte med romanen Lukta av våt jord om natta (Samlaget, 2016) der ho skreiv om sjølvmord i nær familie og korleis dette pregar dei etterlatne. Oppfølgjaren Vindu mot skogen ligg innanfor den same tematikken. I mellomtida har ho skifte forlag og skifta ut nynorsk med radikalt bokmål med a-endingar i preteritum av svake verb og i bunden eintal av hokjønnsord: «Han ga meg vannmugga og åpna krana.»

OddmundHagen
Rune Berg er musikar og har spelt i band som The Margarets og Number Seven Deli. Romanen er debutboka hans.

Rune Berg er musikar og har spelt i band som The Margarets og Number Seven Deli. Romanen er debutboka hans.

Foto: Ida Grøytli

Mellom konformitet og fantestykke

Nordvest for Ålesund og vest for Haram ligg øykommunen Giske, der me lyt tru forfattaren Rune Berg voks opp. Han nemner korkje Haram med stor førebokstav eller liten, eller halal, men slik boka skildrar sjølve Giske, er det just i eit slikt ingenmannsland denne oppveksten fann stad, i tidsrommet frå kring 1980 til utpå 1990-talet ein gong.

Odd W.Surén
Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Maren Uthaug er forfattar, teikneserieskapar og bloggar.

Foto: Thomas A

Sylv og svik

Dansk-norske Maren Uthaug har fått mykje åtgaum for to andre bøker som har kome på nynorsk dei siste åra. Den nye av året, Og sånn blei det, er debutboka frå 2013 og skal visstnok vere sjølvbiografisk. Som Risten/Kirsten i romanen har Uthaug ein blanda bakgrunn som mellom anna er samisk.

HildeVesaas
Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Abbas Khider har skrive ein oppvekstroman frå Irak.

Foto: Peter Hassiepen | Munich

Flukt, fengsel og eksil

Abbas Khider skriv om eit Irak i splitting og splintar – og det gjer han med stor sans for samanheng.

IngvildBræin
Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Per Qvale er mag.art. i litteraturvitskap. Han har omsett 140 bøker og skodespel.

Foto: Solum Bokvennen

Mellom Paradis og parodi

Pseudo-Demosthenes (eit samlenamn på forfattarane av skrifter av Demosthenes som ikkje kan vera av han likevel) sa ein stad noko slikt som at me treng kurtisaner for nyting, konkubiner for å dekka daglege behov og koner til å skaffa oss rettmessige born og til å vakta eignelutane våre.

Odd W.Surén
Chilenske Isabel Allende er verdas mest lesne nolevande spanskspråklege forfattar, skriv Gyldendal.

Chilenske Isabel Allende er verdas mest lesne nolevande spanskspråklege forfattar, skriv Gyldendal.

Foto: Gyldendal

Eit hus av melodrama

Isabel Allendes Åndenes hus frå 1982 bergtok lesarar over heile verda. Saman med særleg Gabriel García Márquez hadde latinamerikanske forfattarar enorm suksess med romanar som fekk merkelappen magisk realisme: Fargerike historier frå ei (for europearar og nordamerikanarar) eksotisk røynd, med forførande innslag av det overnaturlege og eventyrlege.

HildeVesaas
Hans Petter Blad skriv om forfattarkollega Thure Erik Lund i den nye romanen.

Hans Petter Blad skriv om forfattarkollega Thure Erik Lund i den nye romanen.

Foto: Katharina Barbosa Blad

Ånd og materie

Det er i år tretti år sidan Thure Erik Lund debuterte med romanen Tanger, som han fekk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. No er han sjølv omdreiingspunktet i ein roman skriven av vennen Hans Petter Blad, der Blad prøver å forstå, forklare og forsvare det uforklarlege i Lunds litterære univers, som strekkjer seg frå det agrare, folkelege og lokale til det urbane, høgteknologiske og digitale i ei tenkt framtid. Denne splittinga eller Schizothemia er det Blad jaktar på.

OddmundHagen
Den austerrikske forfattaren Marlen Haushofer vart berre 50 år gammal.

Den austerrikske forfattaren Marlen Haushofer vart berre 50 år gammal.

Foto: Gyldendal

Håpet i det håplause

Marlen Haushofer blei berre 50 år, og da ho døydde i 1970, stod ho ved starten av eit forfattarskap som skulle leve vidare og bli løfta fram til klassikarstatus av ettertida. Særleg gjeld det Die Wand, Veggen, frå 1963. Likevel skulle det gå over 30 år før romanen kom på norsk, omsett av Unn Bendeke (1929–2000), og årets utgåve er den fjerde her til lands, denne gongen i serien Gyldendals moderne klassikere.

OddmundHagen
Sigrid Merethe Hanssen fekk Blixprisen for novellesamlinga ho debuterte med i 2007. Etter det har ho skrive fleire bøker i ulike sjangrar.

Sigrid Merethe Hanssen fekk Blixprisen for novellesamlinga ho debuterte med i 2007. Etter det har ho skrive fleire bøker i ulike sjangrar.

Foto: Lena Sørensen

Saknar pust

Eg møter Sigrid Merethe Hanssens andre roman Kom ei jente gåande med ein viss ambivalens. Litt slik eg møter frukta mango: Det hadde vore godt, hadde det ikkje vore for at det var så vondt. Eg skal forklare meg med éin gong: Hanssen etablerer ei historie det er lett å fatte interesse for, sidan ho kjem til syne litt etter litt – vi puslar saman ulike scenario.

IngvildBræin
Asbjørn Stenmark er forfattar, busett i Stjørdal.

Asbjørn Stenmark er forfattar, busett i Stjørdal.

Foto: Leikny Havik Skjærseth

Fetteren til Odradek

Krill er vanlegvis namnet til eit lite krepsdyr og favorittmat hjå bardekvalar, men i den litterære verda til Asbjørn Stenmark er det vanlege suspendert, og Krill er ein slags person. Rett nok vert han ved eitt høve mellombels kvalmat, men i kvalmagen møter han eit par fiskar og ein gamal profet, og der inne i kvalen har dei slikt å gjera: «Dagene fordrives med bordtennis og diskusjoner om hvorvidt det er legitimt å si nei til livet.»

Odd W.Surén
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 »