JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 19 »

Matterock i høgaste potens

Hella tastar høglydt på den vitskapelege kalkulatoren og får atonale oddetakter til å låte som silkemjuk musikk for øyro.

Rasmus Hungnes
Inger Hannisdal og fiolinen er åleine på det nye albumet.

Inger Hannisdal og fiolinen er åleine på det nye albumet.

Foto: Lama S. Riman

Hannisdal vågar og vinn

Hannisdal gav ut North South, East West i 2022 – ei av dei mest spanande platene det året. Plata hadde mange kvalitetar, mellom anna eit framifrå samspel, men først og fremst særmerkte komposisjonar. Ein kunne såleis venta meir av det same, men nei, Hannisdal utfordrar seg sjølv og lydaren ved å gå i motsett lei.

Lars Mossefinn
Margo Cilker kjem no med album nummer to.

Margo Cilker kjem no med album nummer to.

Foto: Jen Borst

Mellom kaffikoppen og vinglaset

Kva gjer eg med det i midten, mellom den første kaffikoppen og det siste vinglaset? Det er Margo Cilker som spør, i «With the Middle», ein av dei finaste songane på andreplata Valley Of Heart’s Delight, som er ute i dag: «What do I do with the middle between the coffee and the wine?»

Øyvind Vågnes
Ståle Storløkken, Hedvig Mollestad Thomassen og Ole Mefjell er den perfekte treeininga, ifølgje Lars Mossefinn.

Ståle Storløkken, Hedvig Mollestad Thomassen og Ole Mefjell er den perfekte treeininga, ifølgje Lars Mossefinn.

Foto: Julia Naglestad

Magisk – som venta

Hedvig Mollestad Thomassen, gitar; Ståle Storløkken, hammondorgel, synth og Haken Continuum; Ole Mofjell, trommer. Rune grammofon

Lars Mossefinn

Detaljrikdom og teknisk overskot

For nokre veker sidan skreiv eg om den nye plata til Kongsberg trekkspillklubb. Denne gongen er det tale om ein annan og meir kompleks type gamaldans.

Sigbjørn Apeland
Avind med Tonje Tafjord, Øyvind Røsrud Gundersen, Amund Stokke, Gudmund Bolstad Skjær og Eirik Kirkemyr.

Avind med Tonje Tafjord, Øyvind Røsrud Gundersen, Amund Stokke, Gudmund Bolstad Skjær og Eirik Kirkemyr.

Pressefoto

Eventyr­blanding

Dei har noko eige, desse forteljingane som fører deg vidare og vidare utan at du heilt får auge på destinasjonen – du berre veit at du vil vere med vidare. Det har eg ofte tenkt i møtet med litteraturen til den japanske forfattaren Haruki Murakami, til dømes, og nokre gonger kan ein song få det til – som «Eventyrblanding» på Stiller altfor mange krav, det tredje albumet frå Avind som straks er ute.

ØyvindVågnes
Bushman’s Revenge med Even Helte Hermansen, Rune Nergaard og Gard Nilssen.

Bushman’s Revenge med Even Helte Hermansen, Rune Nergaard og Gard Nilssen.

Foto: Marthe Amanda Vannebo

Sterke låtar

Even Helte Hermansen, gitarar; Rune Nergaard, bass; Gard Nilssen, trommer, perkusjon og vibrafon.
Is It Jazz? Records

LarsMossefinn

Portrett av ein klår dag

Minnet som kjem utan invitasjon, midt på natta, om noko som ein gong var, men ikkje er lenger – det latar ikkje til å kjenne grenser i tid og rom, det er «timeless and wide,» syng Julie Byrne i «Portrait of a Clear Day.»

ØyvindVågnes
Anders Eidsten Dahl er organist i Bragernes kyrkje i Drammen.

Anders Eidsten Dahl er organist i Bragernes kyrkje i Drammen.

Foto: Dan Tore Stensland

Lys og mørker

Dei tre verka på Light Shall Shine er skrivne av komponisten Herman Vogt (fødd 1976) til organisten i Bragernes kyrkje i Drammen, Anders Eidsten Dahl. Som Vogt skriv i omslagsheftet, kan det vera vanskeleg å komponera orgelmusikk etter Olivier Messiaen, 1900-talets store orgelkomponist som fornya orgelrepertoaret. Men Vogt vågar – sjølv om han tykkjer dei store klangkapasitetane til dette instrumentet kan verka overveldande (les: avskrekkande).

SjurHaga Bringeland

Plastisk poppastisj

Den eine aktuelle popartisten etter den andre poppar opp på lydsporet, Barbie The Album. Lizzo serverer funk med spor etter Aretha Franklin på «Pink», og Dua Lipas «Dance The Night Away» er ein blytung, sukkersøt discolåt. På traplåten «Barbie World» rappar Nicki Minaj og Ice Spice i saumlaus duett over snuttar frå Aquas klassiske eurodancetyggissong «Barbie Girl» – òg ein postmoderne satire over kommerskultur.

RasmusHungnes
1 2 3 4 ... 19 »
1 2 3 4 ... 19 »

Matterock i høgaste potens

Hella tastar høglydt på den vitskapelege kalkulatoren og får atonale oddetakter til å låte som silkemjuk musikk for øyro.

Rasmus Hungnes
Inger Hannisdal og fiolinen er åleine på det nye albumet.

Inger Hannisdal og fiolinen er åleine på det nye albumet.

Foto: Lama S. Riman

Hannisdal vågar og vinn

Hannisdal gav ut North South, East West i 2022 – ei av dei mest spanande platene det året. Plata hadde mange kvalitetar, mellom anna eit framifrå samspel, men først og fremst særmerkte komposisjonar. Ein kunne såleis venta meir av det same, men nei, Hannisdal utfordrar seg sjølv og lydaren ved å gå i motsett lei.

Lars Mossefinn
Margo Cilker kjem no med album nummer to.

Margo Cilker kjem no med album nummer to.

Foto: Jen Borst

Mellom kaffikoppen og vinglaset

Kva gjer eg med det i midten, mellom den første kaffikoppen og det siste vinglaset? Det er Margo Cilker som spør, i «With the Middle», ein av dei finaste songane på andreplata Valley Of Heart’s Delight, som er ute i dag: «What do I do with the middle between the coffee and the wine?»

Øyvind Vågnes
Ståle Storløkken, Hedvig Mollestad Thomassen og Ole Mefjell er den perfekte treeininga, ifølgje Lars Mossefinn.

Ståle Storløkken, Hedvig Mollestad Thomassen og Ole Mefjell er den perfekte treeininga, ifølgje Lars Mossefinn.

Foto: Julia Naglestad

Magisk – som venta

Hedvig Mollestad Thomassen, gitar; Ståle Storløkken, hammondorgel, synth og Haken Continuum; Ole Mofjell, trommer. Rune grammofon

Lars Mossefinn

Detaljrikdom og teknisk overskot

For nokre veker sidan skreiv eg om den nye plata til Kongsberg trekkspillklubb. Denne gongen er det tale om ein annan og meir kompleks type gamaldans.

Sigbjørn Apeland
Avind med Tonje Tafjord, Øyvind Røsrud Gundersen, Amund Stokke, Gudmund Bolstad Skjær og Eirik Kirkemyr.

Avind med Tonje Tafjord, Øyvind Røsrud Gundersen, Amund Stokke, Gudmund Bolstad Skjær og Eirik Kirkemyr.

Pressefoto

Eventyr­blanding

Dei har noko eige, desse forteljingane som fører deg vidare og vidare utan at du heilt får auge på destinasjonen – du berre veit at du vil vere med vidare. Det har eg ofte tenkt i møtet med litteraturen til den japanske forfattaren Haruki Murakami, til dømes, og nokre gonger kan ein song få det til – som «Eventyrblanding» på Stiller altfor mange krav, det tredje albumet frå Avind som straks er ute.

ØyvindVågnes
Bushman’s Revenge med Even Helte Hermansen, Rune Nergaard og Gard Nilssen.

Bushman’s Revenge med Even Helte Hermansen, Rune Nergaard og Gard Nilssen.

Foto: Marthe Amanda Vannebo

Sterke låtar

Even Helte Hermansen, gitarar; Rune Nergaard, bass; Gard Nilssen, trommer, perkusjon og vibrafon.
Is It Jazz? Records

LarsMossefinn

Portrett av ein klår dag

Minnet som kjem utan invitasjon, midt på natta, om noko som ein gong var, men ikkje er lenger – det latar ikkje til å kjenne grenser i tid og rom, det er «timeless and wide,» syng Julie Byrne i «Portrait of a Clear Day.»

ØyvindVågnes
Anders Eidsten Dahl er organist i Bragernes kyrkje i Drammen.

Anders Eidsten Dahl er organist i Bragernes kyrkje i Drammen.

Foto: Dan Tore Stensland

Lys og mørker

Dei tre verka på Light Shall Shine er skrivne av komponisten Herman Vogt (fødd 1976) til organisten i Bragernes kyrkje i Drammen, Anders Eidsten Dahl. Som Vogt skriv i omslagsheftet, kan det vera vanskeleg å komponera orgelmusikk etter Olivier Messiaen, 1900-talets store orgelkomponist som fornya orgelrepertoaret. Men Vogt vågar – sjølv om han tykkjer dei store klangkapasitetane til dette instrumentet kan verka overveldande (les: avskrekkande).

SjurHaga Bringeland

Plastisk poppastisj

Den eine aktuelle popartisten etter den andre poppar opp på lydsporet, Barbie The Album. Lizzo serverer funk med spor etter Aretha Franklin på «Pink», og Dua Lipas «Dance The Night Away» er ein blytung, sukkersøt discolåt. På traplåten «Barbie World» rappar Nicki Minaj og Ice Spice i saumlaus duett over snuttar frå Aquas klassiske eurodancetyggissong «Barbie Girl» – òg ein postmoderne satire over kommerskultur.

RasmusHungnes
1 2 3 4 ... 19 »