JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 19 »

Sveve over flygebilmotorvegane

Duoen Fat Bard har laga musikk til ei rekke indiespel, og Runner Ost er lydsporet til eit retrofuturistisk spel i virtuell røynd. Tittelen viser til filmen Blade Runner med sitt klassiske svulmande og storslåtte lydspor signert den greske analogsynthesizerlegenda Vangelis, og på Runner Ost står slik syntetisk sci-fi-nostalgi på agendaen.

RasmusHungnes
Tore Sandbakken har med seg Hanna Paulsberg og Dag-Filip Roaldsnes på albumet.

Tore Sandbakken har med seg Hanna Paulsberg og Dag-Filip Roaldsnes på albumet.

Foto: Roger Salem

Perfekt Imperfect Solitude

Dette er ei plate du må ha ein fysisk kopi av. I tillegg til spanande musikk inneheld nemleg plata den beste omslagsteksten eg har lese på mange år. Thomas Strønen teiknar eit humoristisk og fargerikt bilete av hovudpersonen, Tore T. Sandbakken.

LarsMossefinn
Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Pressefoto

Det tomme rommet

«Empty Room», det avsluttande sporet på H. Hawklines nye album, er ein av desse songane ein straks tenkjer kjem til å verte ståande. Når ein har høyrt gjennom heile Milk For Flowers, er det som om songen er eit perfekt punktum, men likevel summar vidare i deg etterpå, som i ein ettertanke. Kanskje er dette fordi han tek opp noko det er vanskeleg å skildre i ord og tone, nemleg ei grunnleggjande menneskeleg erfaring: tapet av ein forelder.

ØyvindVågnes
Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad har spelt inn gamle viser.

Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad har spelt inn gamle viser.

Foto: Gudrun Kristine Semons

Ny nynorskversjon av songskatt

Norstoga og Reistad byr på friske versjonar av Hartvig Kirans omsetjingar av nordamerikanske folkesongar.

SigbjørnApeland

Sårt og vakkert på frænamål

Ingrid Lode, vokal; Jovan Pavlovic, trekkspel; Marianne Baudouin Lie, cello; Petter Vågan, gitar; Bjørn Marius Hegge, bass.
Particular Recordings Collective

LarsMossefinn
MF Tomlinson kjem frå Australia og bur i London.

MF Tomlinson kjem frå Australia og bur i London.

Foto: Edward Cooke

Siste blues før våren

Eg håpar verkeleg vinteren no er på tampen, nett idet eg har funne min nye vinterblues, nemleg MF Tomlinsons «Winter Time Blues», på det nye, sylskarpe albumet We Are Still Wild Horses. Ei herleg majestetisk opptakt, der delikat orkestert kammerrock får følgje av messingblåsarar av det blåaste slaget, lèt det gå lenge og vel før Tomlinson sjølv tek ordet og fortel om ein morgon av det seige slaget. Ein trur ein veit kvar ein har songen, nokolunde i alle fall, då det heile eksploderer i ein skamlaus, dekadent gitarsolo.

ØyvindVågnes

Medrivande tyggegummi-new-age-pop

Caroline Polacheks nye album overraskar støtt og stadig – med overdådig folk-pop, drum’n’bass og sekkepipe.

RasmusHungnes
Frå venstre: systrene Rita, Tonje og Ronja Aakre.

Frå venstre: systrene Rita, Tonje og Ronja Aakre.

Foto: Ole Jørgen Ose

Protestlåt for landbruket

Saman med to av systrene sine har Rita Aakre gitt ut singelen «Ka e det so skjer!!?». Med rapping og tale på kav ørsting, held trekløveret bygdetradisjonen i hevd. I kjend Side Brok-stil har dei laga musikk av aktuelle tema i heimbygda Ørsta. Jentene som voks opp på Fremre Mo, opplever no at kommunen og politikarane vil lage bustadfelt av garden deira.

JulieKillingberg
Ekteparet Vito og Monique Aiuto utgjer duoen The Welcome Wagon.

Ekteparet Vito og Monique Aiuto utgjer duoen The Welcome Wagon.

Foto: Denny Renshaw

Leit, og de skal finne

Du bør banke på kjærleikens dør, heiter det i «Knocking on the Door of Love», eit nøkkelspor på Esther, det nye albumet frå The Welcome Wagon. For kva skjuler seg der? Songen smyg seg innpå deg, først med milde oppmodingar om å møte fortviling med bøn, før han opnar seg i lovsong med svaret: «Jesus, I stretch my hands to thee.» Det heile munnar ut i allsong og klapp og fyller stoverommet med gospel medan snøen dalar ned utanfor glaset.

ØyvindVågnes
Folkemusikar Benedicte Maurseth skriv norske spelekvinner inn i norsk folkemusikkhistorie med boka om spelet som var og spelet som vart borte.

Folkemusikar Benedicte Maurseth skriv norske spelekvinner inn i norsk folkemusikkhistorie med boka om spelet som var og spelet som vart borte.

Foto: Silje Katrine Robinson

På sporet av spelekvinna

Nokre enkle spørsmål fekk Benedicte Maurseth til å grave fram den ukjende historia om norske spelekvinner.

Christiane Jordheim Larsen
« 1 2 3 4 5 6 ... 19 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 19 »

Sveve over flygebilmotorvegane

Duoen Fat Bard har laga musikk til ei rekke indiespel, og Runner Ost er lydsporet til eit retrofuturistisk spel i virtuell røynd. Tittelen viser til filmen Blade Runner med sitt klassiske svulmande og storslåtte lydspor signert den greske analogsynthesizerlegenda Vangelis, og på Runner Ost står slik syntetisk sci-fi-nostalgi på agendaen.

RasmusHungnes
Tore Sandbakken har med seg Hanna Paulsberg og Dag-Filip Roaldsnes på albumet.

Tore Sandbakken har med seg Hanna Paulsberg og Dag-Filip Roaldsnes på albumet.

Foto: Roger Salem

Perfekt Imperfect Solitude

Dette er ei plate du må ha ein fysisk kopi av. I tillegg til spanande musikk inneheld nemleg plata den beste omslagsteksten eg har lese på mange år. Thomas Strønen teiknar eit humoristisk og fargerikt bilete av hovudpersonen, Tore T. Sandbakken.

LarsMossefinn
Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Pressefoto

Det tomme rommet

«Empty Room», det avsluttande sporet på H. Hawklines nye album, er ein av desse songane ein straks tenkjer kjem til å verte ståande. Når ein har høyrt gjennom heile Milk For Flowers, er det som om songen er eit perfekt punktum, men likevel summar vidare i deg etterpå, som i ein ettertanke. Kanskje er dette fordi han tek opp noko det er vanskeleg å skildre i ord og tone, nemleg ei grunnleggjande menneskeleg erfaring: tapet av ein forelder.

ØyvindVågnes
Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad har spelt inn gamle viser.

Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad har spelt inn gamle viser.

Foto: Gudrun Kristine Semons

Ny nynorskversjon av songskatt

Norstoga og Reistad byr på friske versjonar av Hartvig Kirans omsetjingar av nordamerikanske folkesongar.

SigbjørnApeland

Sårt og vakkert på frænamål

Ingrid Lode, vokal; Jovan Pavlovic, trekkspel; Marianne Baudouin Lie, cello; Petter Vågan, gitar; Bjørn Marius Hegge, bass.
Particular Recordings Collective

LarsMossefinn
MF Tomlinson kjem frå Australia og bur i London.

MF Tomlinson kjem frå Australia og bur i London.

Foto: Edward Cooke

Siste blues før våren

Eg håpar verkeleg vinteren no er på tampen, nett idet eg har funne min nye vinterblues, nemleg MF Tomlinsons «Winter Time Blues», på det nye, sylskarpe albumet We Are Still Wild Horses. Ei herleg majestetisk opptakt, der delikat orkestert kammerrock får følgje av messingblåsarar av det blåaste slaget, lèt det gå lenge og vel før Tomlinson sjølv tek ordet og fortel om ein morgon av det seige slaget. Ein trur ein veit kvar ein har songen, nokolunde i alle fall, då det heile eksploderer i ein skamlaus, dekadent gitarsolo.

ØyvindVågnes

Medrivande tyggegummi-new-age-pop

Caroline Polacheks nye album overraskar støtt og stadig – med overdådig folk-pop, drum’n’bass og sekkepipe.

RasmusHungnes
Frå venstre: systrene Rita, Tonje og Ronja Aakre.

Frå venstre: systrene Rita, Tonje og Ronja Aakre.

Foto: Ole Jørgen Ose

Protestlåt for landbruket

Saman med to av systrene sine har Rita Aakre gitt ut singelen «Ka e det so skjer!!?». Med rapping og tale på kav ørsting, held trekløveret bygdetradisjonen i hevd. I kjend Side Brok-stil har dei laga musikk av aktuelle tema i heimbygda Ørsta. Jentene som voks opp på Fremre Mo, opplever no at kommunen og politikarane vil lage bustadfelt av garden deira.

JulieKillingberg
Ekteparet Vito og Monique Aiuto utgjer duoen The Welcome Wagon.

Ekteparet Vito og Monique Aiuto utgjer duoen The Welcome Wagon.

Foto: Denny Renshaw

Leit, og de skal finne

Du bør banke på kjærleikens dør, heiter det i «Knocking on the Door of Love», eit nøkkelspor på Esther, det nye albumet frå The Welcome Wagon. For kva skjuler seg der? Songen smyg seg innpå deg, først med milde oppmodingar om å møte fortviling med bøn, før han opnar seg i lovsong med svaret: «Jesus, I stretch my hands to thee.» Det heile munnar ut i allsong og klapp og fyller stoverommet med gospel medan snøen dalar ned utanfor glaset.

ØyvindVågnes
Folkemusikar Benedicte Maurseth skriv norske spelekvinner inn i norsk folkemusikkhistorie med boka om spelet som var og spelet som vart borte.

Folkemusikar Benedicte Maurseth skriv norske spelekvinner inn i norsk folkemusikkhistorie med boka om spelet som var og spelet som vart borte.

Foto: Silje Katrine Robinson

På sporet av spelekvinna

Nokre enkle spørsmål fekk Benedicte Maurseth til å grave fram den ukjende historia om norske spelekvinner.

Christiane Jordheim Larsen
« 1 2 3 4 5 6 ... 19 »