JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »
Jonathan Richman and the Modern Lovers frå den gongen då.

Jonathan Richman and the Modern Lovers frå den gongen då.

Pressefoto

Det som bur i ein song

Går det an å skrive eit essay på vel 120 sider om ein rockelåt på vel fire minutt? Svaret er sjølvsagt ja. Somme songar ber i seg rike årar av kulturhistorie som leier den som er nyfiken nok, tilbake til eit spekter av kjelder – ei type utforsking ein også kan kaste seg ut i når det gjeld einskilde måleri, eller spelefilmar, til dømes, som rommar stadig nye djupner og klangbotnar.

ØyvindVågnes
Kim Gordon og Sonic Youth på ein konsert i New York i februar 2008.

Kim Gordon og Sonic Youth på ein konsert i New York i februar 2008.

Foto: Evan Agostini / AP / NTB

Arkivet: Sonic Youth

Det fanst mangt av innspelt musikk som ikkje kom ut i den tida Sonic Youth eksisterte (1981–2011), og kvifor ikkje då lage eit arkiv på Bandcamp der interesserte lyttarar kan grave litt i skuffene til bandet? Som sagt, så gjort, og siste tilskot på den kanten er dei fem spora samla på In/Out/In (Three Lobed Recordings), som dokumenterer åra etter tusenårsskiftet, med to studioopptak frå Echo Canyon Studio i New York (2000), eit opptak frå ein lydsjekk på ein konsert i Pomona i California (2010) og to heimeopptak (2008).

ØyvindVågnes
Musikkspel som det norske «Klang 2» og Figment, ein interaktiv musikal, er blant tilboda ein kan kjøpe tilgang til og støtte krigsoffer.

Musikkspel som det norske «Klang 2» og Figment, ein interaktiv musikal, er blant tilboda ein kan kjøpe tilgang til og støtte krigsoffer.

Gedigen digital dugnad

Kulturprodusentar på den uavhengige digitale plattforma Itch.io går saman om å støtte offer for invasjonen av Ukraina.

RasmusHungnes

Retrofuturistisk maskinvaremusikk

Hald deg fast om du er overraska over kassettens retur: Hamburg-produsenten Remute gir ut musikk i format som kan spelast av på gamle TV-spelmaskiner. Eit avgrensa opplag av to utgjevingar, The Cult Of Remute til Super Nintendo og Technoptimistic til Sega Mega Drive, kan for tida førehandsbestillast hos utgjevaren Strictly Limited Games. For stereoanlegg utan gamle spelmaskiner finst musikken òg på vanlege format som minidisc og VHS – pluss CD, nedlasting og strøymetenester.

RasmusHungnes
Randy Crawford på scena på Momarkedet i 1986.

Randy Crawford på scena på Momarkedet i 1986.

Foto: Inge Gjellesvik / NTB

Arkivet: Randy Crawford 70 år

Det finst nok ein del lesarar der ute som smiler og nikkar når namnet til Randy Crawford vert nemnt, for artisten naut ein særleg popularitet her til lands på 1980-talet, med plater som selde godt, og gjennom samarbeidet med gruppa Lava. 

ØyvindVågnes

Arkivet: Richard Pinhas

Då Richard Pinhas gav ut Iceland i 1979, var det hans tredje soloalbum, men det første etter at gruppa han var ein del av, Heldon (1974–1978), braut opp, eit band som med sin miks av elektronika og rock henta inspirasjon frå mellom andre Robert Fripp, og då ikkje minst frå denne gitaristens samarbeid med Brian Eno.

ØyvindVågnes
Cat Power syng gamle songar om att.

Cat Power syng gamle songar om att.

Pressefoto

Som cyanid i eit isoporbeger

Populærmusikkens historie er rik på songar om kjærleik som ikkje vert gjengjeldt, men berre somme av dei vert ståande. Det er kanskje ikkje så rart. Det er vanskeleg å seie det som har vorte sagt tusen gonger før, på ein ny måte.

ØyvindVågnes

Moderleg dansemusikk

RuPaul var først å sjå i videoen til The B52s «Love Shack» frå 1989 og har gitt ut musikk sidan 1993. Det nye albumet, Mamaru, hans fjortande, kom ut same dag som første episode av fjortande sesong av TV-showet RuPaul’s Drag Race. I første episode av det som ser ut til å bli ein heidundrande sesong fylt med inspirerande personlegdomar, gjorde dragmoder Ru sin entré på gangplanken i form av ein koreografi til den varmande house- og R&B-låta «Catwalk», omgitt av muskuløse dansarar og ein aura av inspirerande, sann og sunn sjølvtillit.

RasmusHungnes
Sondre Ferstad (nr. 3 f.v.) har med seg Morten Stai, Vegard Lien Bjerkan og Heidi Skjerve på det nye albumet.

Sondre Ferstad (nr. 3 f.v.) har med seg Morten Stai, Vegard Lien Bjerkan og Heidi Skjerve på det nye albumet.

Pressefoto

Stillfaren melodikar

Sondre Ferstad, munnspel og vokal; Heidi Skjerve, vokal; Morten Stai, bass; Vegard Lien Bjerkan, trøorgel og perkusjon.
Øra fonogram

LarsMossefinn
Mania D – Gudrun Gut, Karin Luner og Bettina Köster fotograferte i Berlin i 1979.

Mania D – Gudrun Gut, Karin Luner og Bettina Köster fotograferte i Berlin i 1979.

Foto: Wikipedia

Mannsklisjear ut av vindauget

«Djupast sett var vi jazzkattar», seier Bettina Köstel om den frie, improviserte musikken ho laga saman med Beate Bartel og Gudrun Gut i bandet Mania D. (1979–1980), i ein samtale mellom dei tre i ei bok som kom i haust, M_Dokumente. «Det var som friteikning, men med lyd», legg Bartel til.

ØyvindVågnes
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »
Jonathan Richman and the Modern Lovers frå den gongen då.

Jonathan Richman and the Modern Lovers frå den gongen då.

Pressefoto

Det som bur i ein song

Går det an å skrive eit essay på vel 120 sider om ein rockelåt på vel fire minutt? Svaret er sjølvsagt ja. Somme songar ber i seg rike årar av kulturhistorie som leier den som er nyfiken nok, tilbake til eit spekter av kjelder – ei type utforsking ein også kan kaste seg ut i når det gjeld einskilde måleri, eller spelefilmar, til dømes, som rommar stadig nye djupner og klangbotnar.

ØyvindVågnes
Kim Gordon og Sonic Youth på ein konsert i New York i februar 2008.

Kim Gordon og Sonic Youth på ein konsert i New York i februar 2008.

Foto: Evan Agostini / AP / NTB

Arkivet: Sonic Youth

Det fanst mangt av innspelt musikk som ikkje kom ut i den tida Sonic Youth eksisterte (1981–2011), og kvifor ikkje då lage eit arkiv på Bandcamp der interesserte lyttarar kan grave litt i skuffene til bandet? Som sagt, så gjort, og siste tilskot på den kanten er dei fem spora samla på In/Out/In (Three Lobed Recordings), som dokumenterer åra etter tusenårsskiftet, med to studioopptak frå Echo Canyon Studio i New York (2000), eit opptak frå ein lydsjekk på ein konsert i Pomona i California (2010) og to heimeopptak (2008).

ØyvindVågnes
Musikkspel som det norske «Klang 2» og Figment, ein interaktiv musikal, er blant tilboda ein kan kjøpe tilgang til og støtte krigsoffer.

Musikkspel som det norske «Klang 2» og Figment, ein interaktiv musikal, er blant tilboda ein kan kjøpe tilgang til og støtte krigsoffer.

Gedigen digital dugnad

Kulturprodusentar på den uavhengige digitale plattforma Itch.io går saman om å støtte offer for invasjonen av Ukraina.

RasmusHungnes

Retrofuturistisk maskinvaremusikk

Hald deg fast om du er overraska over kassettens retur: Hamburg-produsenten Remute gir ut musikk i format som kan spelast av på gamle TV-spelmaskiner. Eit avgrensa opplag av to utgjevingar, The Cult Of Remute til Super Nintendo og Technoptimistic til Sega Mega Drive, kan for tida førehandsbestillast hos utgjevaren Strictly Limited Games. For stereoanlegg utan gamle spelmaskiner finst musikken òg på vanlege format som minidisc og VHS – pluss CD, nedlasting og strøymetenester.

RasmusHungnes
Randy Crawford på scena på Momarkedet i 1986.

Randy Crawford på scena på Momarkedet i 1986.

Foto: Inge Gjellesvik / NTB

Arkivet: Randy Crawford 70 år

Det finst nok ein del lesarar der ute som smiler og nikkar når namnet til Randy Crawford vert nemnt, for artisten naut ein særleg popularitet her til lands på 1980-talet, med plater som selde godt, og gjennom samarbeidet med gruppa Lava. 

ØyvindVågnes

Arkivet: Richard Pinhas

Då Richard Pinhas gav ut Iceland i 1979, var det hans tredje soloalbum, men det første etter at gruppa han var ein del av, Heldon (1974–1978), braut opp, eit band som med sin miks av elektronika og rock henta inspirasjon frå mellom andre Robert Fripp, og då ikkje minst frå denne gitaristens samarbeid med Brian Eno.

ØyvindVågnes
Cat Power syng gamle songar om att.

Cat Power syng gamle songar om att.

Pressefoto

Som cyanid i eit isoporbeger

Populærmusikkens historie er rik på songar om kjærleik som ikkje vert gjengjeldt, men berre somme av dei vert ståande. Det er kanskje ikkje så rart. Det er vanskeleg å seie det som har vorte sagt tusen gonger før, på ein ny måte.

ØyvindVågnes

Moderleg dansemusikk

RuPaul var først å sjå i videoen til The B52s «Love Shack» frå 1989 og har gitt ut musikk sidan 1993. Det nye albumet, Mamaru, hans fjortande, kom ut same dag som første episode av fjortande sesong av TV-showet RuPaul’s Drag Race. I første episode av det som ser ut til å bli ein heidundrande sesong fylt med inspirerande personlegdomar, gjorde dragmoder Ru sin entré på gangplanken i form av ein koreografi til den varmande house- og R&B-låta «Catwalk», omgitt av muskuløse dansarar og ein aura av inspirerande, sann og sunn sjølvtillit.

RasmusHungnes
Sondre Ferstad (nr. 3 f.v.) har med seg Morten Stai, Vegard Lien Bjerkan og Heidi Skjerve på det nye albumet.

Sondre Ferstad (nr. 3 f.v.) har med seg Morten Stai, Vegard Lien Bjerkan og Heidi Skjerve på det nye albumet.

Pressefoto

Stillfaren melodikar

Sondre Ferstad, munnspel og vokal; Heidi Skjerve, vokal; Morten Stai, bass; Vegard Lien Bjerkan, trøorgel og perkusjon.
Øra fonogram

LarsMossefinn
Mania D – Gudrun Gut, Karin Luner og Bettina Köster fotograferte i Berlin i 1979.

Mania D – Gudrun Gut, Karin Luner og Bettina Köster fotograferte i Berlin i 1979.

Foto: Wikipedia

Mannsklisjear ut av vindauget

«Djupast sett var vi jazzkattar», seier Bettina Köstel om den frie, improviserte musikken ho laga saman med Beate Bartel og Gudrun Gut i bandet Mania D. (1979–1980), i ein samtale mellom dei tre i ei bok som kom i haust, M_Dokumente. «Det var som friteikning, men med lyd», legg Bartel til.

ØyvindVågnes
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 »