JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 6 7 8 9 10 »
Marianne Teie har tidlegare gjeve ut to diktsamlingar.

Marianne Teie har tidlegare gjeve ut to diktsamlingar.

Foto: Jorunn Greiff Solli

På hyttetur med seg sjølv

Dama til Rune har reist på hytta for å kome vekk frå Rune. Ho treng ein pustepause. Ho har ikkje sagt ifrå om kvar ho er, men då mannen og søstera skjønar at ho er på Sjusjøen, gjer ho ikkje noko forsøk på å innbille dei noko anna. Ho tar berre ikkje alltid telefonen når Rune ringer.

IngvildBræin
Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010.

Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010.

Foto: Ulla Montan

Små menn med lange skuggar

Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010 «for sin kartografi av maktstrukturer og sine bitende bilder av den enkeltes motstand, opprør og nederlag». Han var 76 år, og ein kunne tru at han ville trekkje seg tilbake som forfattar, men han skriv framleis storslegne romanar, godt inn i 80-åra, og den siste romanen hans kom på spansk i 2019. Ulvetid er den norske tittelen. Dermed finst 19 av romanane hans på norsk. Av latinamerikanske forfattarar er det berre Isabel Allende og Gabriel García Márquez (1927–2014) som kan vise til noko liknande.

OddmundHagen

Krim som pensum

Han kan ta nattesvevnen frå deg, den nye thrilleren frå den engelske forfattaren Ken Follett. Boka heiter Aldri. Eg lurer på om eg skal ta henne inn på pensum i innføringsemnet i internasjonal politikk (IP).

Torbjørn L.Knutsen
Leonora Carrington voks opp i England, men enda opp i Mexico, der ho arbeidde som kunstnar.

Leonora Carrington voks opp i England, men enda opp i Mexico, der ho arbeidde som kunstnar.

Foto: Emerico Weiz

Ned med familien, staten og religionen

Surrealistane er kanskje aller mest kjende som biletkunstnarar, men rørsla omfatta mange kunstuttrykk. Britisk-meksikanske Leonora Carrington er ei av ikkje så mange kvinner frå dette miljøet som er kjend for ettertida. Ho var skapande alt på 1930- og 40-talet, og heldt fram med å lage særmerkte bilete og skrifter heilt opp mot vår tid. (Som heltinna i Høyreluren vart ho langt over 90 år gamal.) Høyreluren vart skriven på 1950-talet, men endeleg utgitt i 1974.

HildeVesaas
Simone de Beauvoir (1908–1986) var filosof og forfattar.

Simone de Beauvoir (1908–1986) var filosof og forfattar.

Foto: Pax Forlag

Sosialisme og sjalusi

Simone de Beauvoir er sjølvsagt kjend som ein av dei aller viktigaste feministane i det førre hundreåret, mellom anna for det som vart eit standardverk for feministisk filosofi: Det annet kjønn. Den franske feministen skreiv også fleire skjønnlitterære verk.

HildeVesaas
Gyrdir Elíasson er forfattar og omsetjar.

Gyrdir Elíasson er forfattar og omsetjar.

Foto: Johannes Jansson / Norden.org / Wikipedia

Variasjonar over ei livskrise

Ingen nolevande islandsk forfattar er oftare omsett til norsk enn Gyrdir Elíasson, med i alt ti titlar mellom 1993 og 2021, dei langt fleste ved Oskar Vistdal, som fekk Bastianprisen i 2015 for omsetjinga av Utsyn frå sørglaset, den andre kortromanen i ein kunstnartrilogi som startar med Ved Sandelva (2013) og no blir sluttført med Sørgjemarsjen, som kom på islandsk i 2019.

OddmundHagen
Simen B. Hagerup er forfattar, gjendiktar og omsetjar.

Simen B. Hagerup er forfattar, gjendiktar og omsetjar.

Foto: Christian Ditsch

Skjulte krefter

«Det einaste som gjer livet mogleg, er ei konstant og utoleleg uvisse: å ikkje vite kva som kjem til å hende», skal Ursula Le Guin ha sagt. Den amerikanske fantasy- og science fiction-forfattaren er høgt elska over heile verda, og eit naturleg førebilete for dei som skriv i desse sjangrane.

HildeVesaas
Vidar Sundstøl har skrive tolv romanar.

Vidar Sundstøl har skrive tolv romanar.

Foto: Paal Audestad

Etter skogen

At sivilisasjonen fungerer, er sjølvsagt for oss, informasjonsstraumen er ei vedvarande flodbølgje, me har tilgang til kunnskap om alt mogleg heile tida. Men tenk om det ikkje var slik. Me har lov og land, pengesystemet er intakt, straumrekningane kjem, og sjølv om det er vinter og «trei står svarte i skogen», veit me at våren kjem med brestande knopp og brånande bre. Men tenk om det ikkje var slik heller.

Odd W.Surén
Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Foto: Helge Skodvin

Eit geografisk, mentalt og litterært utskjer

Romanen kan lesast som ein samfunns- og samtidskritikk: korleis den moderne verda verkar inn på den mentale og psykiske helsa vår.

DAG OGTID
Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Foto: Thomas Kleiven

Dystopi med ein vri

Vi er i eit Nordland litt fram i tid. Det er mangel på vatn, og ein må ty til sjøen og regnvatn for det mest naudsynte. Sola er sterk, ein må ha parasoll med seg ut, og landskapet er så tørrsvidd at regnskurene – som kjem sjeldan, men plutseleg – riv med seg jord og leire i bakken.

IngvildBræin
« 1 ... 6 7 8 9 10 »
« 1 ... 6 7 8 9 10 »
Marianne Teie har tidlegare gjeve ut to diktsamlingar.

Marianne Teie har tidlegare gjeve ut to diktsamlingar.

Foto: Jorunn Greiff Solli

På hyttetur med seg sjølv

Dama til Rune har reist på hytta for å kome vekk frå Rune. Ho treng ein pustepause. Ho har ikkje sagt ifrå om kvar ho er, men då mannen og søstera skjønar at ho er på Sjusjøen, gjer ho ikkje noko forsøk på å innbille dei noko anna. Ho tar berre ikkje alltid telefonen når Rune ringer.

IngvildBræin
Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010.

Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010.

Foto: Ulla Montan

Små menn med lange skuggar

Mario Vargas Llosa fekk Nobelprisen i litteratur i 2010 «for sin kartografi av maktstrukturer og sine bitende bilder av den enkeltes motstand, opprør og nederlag». Han var 76 år, og ein kunne tru at han ville trekkje seg tilbake som forfattar, men han skriv framleis storslegne romanar, godt inn i 80-åra, og den siste romanen hans kom på spansk i 2019. Ulvetid er den norske tittelen. Dermed finst 19 av romanane hans på norsk. Av latinamerikanske forfattarar er det berre Isabel Allende og Gabriel García Márquez (1927–2014) som kan vise til noko liknande.

OddmundHagen

Krim som pensum

Han kan ta nattesvevnen frå deg, den nye thrilleren frå den engelske forfattaren Ken Follett. Boka heiter Aldri. Eg lurer på om eg skal ta henne inn på pensum i innføringsemnet i internasjonal politikk (IP).

Torbjørn L.Knutsen
Leonora Carrington voks opp i England, men enda opp i Mexico, der ho arbeidde som kunstnar.

Leonora Carrington voks opp i England, men enda opp i Mexico, der ho arbeidde som kunstnar.

Foto: Emerico Weiz

Ned med familien, staten og religionen

Surrealistane er kanskje aller mest kjende som biletkunstnarar, men rørsla omfatta mange kunstuttrykk. Britisk-meksikanske Leonora Carrington er ei av ikkje så mange kvinner frå dette miljøet som er kjend for ettertida. Ho var skapande alt på 1930- og 40-talet, og heldt fram med å lage særmerkte bilete og skrifter heilt opp mot vår tid. (Som heltinna i Høyreluren vart ho langt over 90 år gamal.) Høyreluren vart skriven på 1950-talet, men endeleg utgitt i 1974.

HildeVesaas
Simone de Beauvoir (1908–1986) var filosof og forfattar.

Simone de Beauvoir (1908–1986) var filosof og forfattar.

Foto: Pax Forlag

Sosialisme og sjalusi

Simone de Beauvoir er sjølvsagt kjend som ein av dei aller viktigaste feministane i det førre hundreåret, mellom anna for det som vart eit standardverk for feministisk filosofi: Det annet kjønn. Den franske feministen skreiv også fleire skjønnlitterære verk.

HildeVesaas
Gyrdir Elíasson er forfattar og omsetjar.

Gyrdir Elíasson er forfattar og omsetjar.

Foto: Johannes Jansson / Norden.org / Wikipedia

Variasjonar over ei livskrise

Ingen nolevande islandsk forfattar er oftare omsett til norsk enn Gyrdir Elíasson, med i alt ti titlar mellom 1993 og 2021, dei langt fleste ved Oskar Vistdal, som fekk Bastianprisen i 2015 for omsetjinga av Utsyn frå sørglaset, den andre kortromanen i ein kunstnartrilogi som startar med Ved Sandelva (2013) og no blir sluttført med Sørgjemarsjen, som kom på islandsk i 2019.

OddmundHagen
Simen B. Hagerup er forfattar, gjendiktar og omsetjar.

Simen B. Hagerup er forfattar, gjendiktar og omsetjar.

Foto: Christian Ditsch

Skjulte krefter

«Det einaste som gjer livet mogleg, er ei konstant og utoleleg uvisse: å ikkje vite kva som kjem til å hende», skal Ursula Le Guin ha sagt. Den amerikanske fantasy- og science fiction-forfattaren er høgt elska over heile verda, og eit naturleg førebilete for dei som skriv i desse sjangrane.

HildeVesaas
Vidar Sundstøl har skrive tolv romanar.

Vidar Sundstøl har skrive tolv romanar.

Foto: Paal Audestad

Etter skogen

At sivilisasjonen fungerer, er sjølvsagt for oss, informasjonsstraumen er ei vedvarande flodbølgje, me har tilgang til kunnskap om alt mogleg heile tida. Men tenk om det ikkje var slik. Me har lov og land, pengesystemet er intakt, straumrekningane kjem, og sjølv om det er vinter og «trei står svarte i skogen», veit me at våren kjem med brestande knopp og brånande bre. Men tenk om det ikkje var slik heller.

Odd W.Surén
Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Bergsveinn Birgisson er nominert til Nordisk råds litteraturpris to gonger.

Foto: Helge Skodvin

Eit geografisk, mentalt og litterært utskjer

Romanen kan lesast som ein samfunns- og samtidskritikk: korleis den moderne verda verkar inn på den mentale og psykiske helsa vår.

DAG OGTID
Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Sondre Midthun har gjeve ut tre romanar sidan debuten i 2011.

Foto: Thomas Kleiven

Dystopi med ein vri

Vi er i eit Nordland litt fram i tid. Det er mangel på vatn, og ein må ty til sjøen og regnvatn for det mest naudsynte. Sola er sterk, ein må ha parasoll med seg ut, og landskapet er så tørrsvidd at regnskurene – som kjem sjeldan, men plutseleg – riv med seg jord og leire i bakken.

IngvildBræin
« 1 ... 6 7 8 9 10 »