JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 7 »
Ei kvinne i St. Petersburg i Russland feirar niårsdag for annekteringa av den ukrainske Krym-halvøya i 2014.

Ei kvinne i St. Petersburg i Russland feirar niårsdag for annekteringa av den ukrainske Krym-halvøya i 2014.

Foto: Anton Vaganov / Reuters / NTB

Ingen vil gje opp Krym

Mest sannsynleg – om ein skal tru militære ekspertar – kjem krigen i Ukraina til å spissa seg til om få veker. Det scenarioet dei fleste trur på, er at ukrainarane set i gang ein våroffensiv der dei freistar å kutta i to det landområdet som Russland erobra i fjor. Om dei klarer det, kan halvøya Krym vera det neste målet for ukrainarane.

HalvorTjønn

Støtta til Ukraina må halda fram

«God kveld til alle. Fraksjonsleiaren er her, leiaren for presidentkontoret er her, statsminister Sjmygal er her, Podoljak er her, presidenten er her. Vi er alle her. Soldatane våre er her, innbyggjarane er her, vi er alle her og forsvarer sjølvstendet vårt, landet vårt. Slik vil vi halda fram. Ære til mennene og kvinnene som forsvarer oss. Ære til Ukraina.»

SveinGjerdåker
President Vladimir Putin heldt den årlege talen til nasjonalforsamlinga 21. februar 2023. Talen vart halden i Gostiny Dvor.

President Vladimir Putin heldt den årlege talen til nasjonalforsamlinga 21. februar 2023. Talen vart halden i Gostiny Dvor.

SPUTNIK

­– Dei planlegg å gjere slutt på oss ein gong for alle

« Denne presidenttalen kjem, som vi alle veit, i ein vanskeleg og avgjerande periode for landet vårt. For eit år sidan, for å verne folket i våre historiske landområde, for å sikre tryggleiken til landet vårt og eliminere trugsmålet frå det nynazistiske regimet som hadde teke makta i Ukraina etter kuppet i 2014, vart det bestemt å setje i gang den militære spesialoperasjonen. Steg for steg, grundig og konsekvent, vil vi ta oss av dei oppgåvene som ligg framfor oss.

DAG OGTID
St. Michaels klosteret sett frå Volodymyrska passasjen i sentrum av Kyiv. Passasjen binder saman klosteret med St. Sofia-katedralen.

St. Michaels klosteret sett frå Volodymyrska passasjen i sentrum av Kyiv. Passasjen binder saman klosteret med St. Sofia-katedralen.

Foto: Peter Batanov

Kyiv eitt år etter

KYIV: – I midten av desember var vi 120 soldatar i kompaniet. Ti dagar seinare var vi 18. Dei andre vart anten drepne eller skadde, seier Roman, ein skadd korporal.

SveinGjerdåker
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes

Raudt mot røkla

Joakim Møllersen har kome i skade for å seia noko uhøyrt og trakka over grensa for det etisk tillatne i norsk ålmente.

KajSkagen
Ettersom fleire land sender stridsvogner, vil ein spreia risikoen. Russarane vil få mange å vera sinte på, ikkje minst USA.

Ettersom fleire land sender stridsvogner, vil ein spreia risikoen. Russarane vil få mange å vera sinte på, ikkje minst USA.

Foto: Heiko Junge / NTB

Å vinna, eller ikkje berre tapa

Skal Ukraina bli sett i stand til å vinna krigen? Eller er det nok at Ukraina ikkje taper? Det spørsmålet har lege under dragkampen i Nato rundt leveringa av vestlege stridsvogner.

HalvorTjønn
Folk samlast for å feire nyttår framfor St. Sofia-katedralen i Kyiv.

Folk samlast for å feire nyttår framfor St. Sofia-katedralen i Kyiv.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Godt nytt år?

Byrjinga av januar 2023 synte seg å bli den varmaste dei siste 30 åra. Russiske håp om å «fryse» Ukraina ved å bombe infrastruktur har blitt forpurra.

AndrejKurkov
Sjakkturnering ved Zjytomyr Ivan Franko-universitetet til inntekt for hæren i Ukraina, med 44 deltakarar mellom 4 og 72 år.

Sjakkturnering ved Zjytomyr Ivan Franko-universitetet til inntekt for hæren i Ukraina, med 44 deltakarar mellom 4 og 72 år.

Foto: Ivan Franko-universitetet

Er du god i hurtigsjakk?

Di oftare representantar for dei ukrainske styresmaktene informerer om at det ikkje vil kome nye åtak frå Belarus, di meir engstelege er ukrainarane når dei ser mot den nordlege naboen sin.

AndrejKurkov
Victoria Belim er fødd i Ukraina, voks opp i USA og bur no i Brüssel.

Victoria Belim er fødd i Ukraina, voks opp i USA og bur no i Brüssel.

Foto: Victoria Belim

Fedreland heim­søkt av katastrofar

Russlands invasjon av Ukraina i byrjinga av 2022 kom uventa på mange. Overraskinga var kanskje enda større over viljen og evna hos det ukrainske folket til å forsvare seg. For å forstå samtida er det nødvendig å kjenne historia, og Røde sirener pløyer veg inn i den turbulente fortida til Ukraina.

DAG OGTID
1 2 3 4 ... 7 »
1 2 3 4 ... 7 »
Ei kvinne i St. Petersburg i Russland feirar niårsdag for annekteringa av den ukrainske Krym-halvøya i 2014.

Ei kvinne i St. Petersburg i Russland feirar niårsdag for annekteringa av den ukrainske Krym-halvøya i 2014.

Foto: Anton Vaganov / Reuters / NTB

Ingen vil gje opp Krym

Mest sannsynleg – om ein skal tru militære ekspertar – kjem krigen i Ukraina til å spissa seg til om få veker. Det scenarioet dei fleste trur på, er at ukrainarane set i gang ein våroffensiv der dei freistar å kutta i to det landområdet som Russland erobra i fjor. Om dei klarer det, kan halvøya Krym vera det neste målet for ukrainarane.

HalvorTjønn

Støtta til Ukraina må halda fram

«God kveld til alle. Fraksjonsleiaren er her, leiaren for presidentkontoret er her, statsminister Sjmygal er her, Podoljak er her, presidenten er her. Vi er alle her. Soldatane våre er her, innbyggjarane er her, vi er alle her og forsvarer sjølvstendet vårt, landet vårt. Slik vil vi halda fram. Ære til mennene og kvinnene som forsvarer oss. Ære til Ukraina.»

SveinGjerdåker
President Vladimir Putin heldt den årlege talen til nasjonalforsamlinga 21. februar 2023. Talen vart halden i Gostiny Dvor.

President Vladimir Putin heldt den årlege talen til nasjonalforsamlinga 21. februar 2023. Talen vart halden i Gostiny Dvor.

SPUTNIK

­– Dei planlegg å gjere slutt på oss ein gong for alle

« Denne presidenttalen kjem, som vi alle veit, i ein vanskeleg og avgjerande periode for landet vårt. For eit år sidan, for å verne folket i våre historiske landområde, for å sikre tryggleiken til landet vårt og eliminere trugsmålet frå det nynazistiske regimet som hadde teke makta i Ukraina etter kuppet i 2014, vart det bestemt å setje i gang den militære spesialoperasjonen. Steg for steg, grundig og konsekvent, vil vi ta oss av dei oppgåvene som ligg framfor oss.

DAG OGTID
St. Michaels klosteret sett frå Volodymyrska passasjen i sentrum av Kyiv. Passasjen binder saman klosteret med St. Sofia-katedralen.

St. Michaels klosteret sett frå Volodymyrska passasjen i sentrum av Kyiv. Passasjen binder saman klosteret med St. Sofia-katedralen.

Foto: Peter Batanov

Kyiv eitt år etter

KYIV: – I midten av desember var vi 120 soldatar i kompaniet. Ti dagar seinare var vi 18. Dei andre vart anten drepne eller skadde, seier Roman, ein skadd korporal.

SveinGjerdåker
President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

President Joe Biden har stempla og vil strafforfølgje den russiske Wagner-gruppa som kriminell, men kan møte motstand på heimebane frå amerikanske interesser som har operert og opererer på same måten.

Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Blind på eine auget

Russiske soldatar og leigesoldatar står bak krigsbrotsverk i Ukraina. USA er knallhard i kritikken og vil ha skuldige straffa, men møter seg sjølv i døra.

MortenStrøksnes

Raudt mot røkla

Joakim Møllersen har kome i skade for å seia noko uhøyrt og trakka over grensa for det etisk tillatne i norsk ålmente.

KajSkagen
Ettersom fleire land sender stridsvogner, vil ein spreia risikoen. Russarane vil få mange å vera sinte på, ikkje minst USA.

Ettersom fleire land sender stridsvogner, vil ein spreia risikoen. Russarane vil få mange å vera sinte på, ikkje minst USA.

Foto: Heiko Junge / NTB

Å vinna, eller ikkje berre tapa

Skal Ukraina bli sett i stand til å vinna krigen? Eller er det nok at Ukraina ikkje taper? Det spørsmålet har lege under dragkampen i Nato rundt leveringa av vestlege stridsvogner.

HalvorTjønn
Folk samlast for å feire nyttår framfor St. Sofia-katedralen i Kyiv.

Folk samlast for å feire nyttår framfor St. Sofia-katedralen i Kyiv.

Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters / NTB

Godt nytt år?

Byrjinga av januar 2023 synte seg å bli den varmaste dei siste 30 åra. Russiske håp om å «fryse» Ukraina ved å bombe infrastruktur har blitt forpurra.

AndrejKurkov
Sjakkturnering ved Zjytomyr Ivan Franko-universitetet til inntekt for hæren i Ukraina, med 44 deltakarar mellom 4 og 72 år.

Sjakkturnering ved Zjytomyr Ivan Franko-universitetet til inntekt for hæren i Ukraina, med 44 deltakarar mellom 4 og 72 år.

Foto: Ivan Franko-universitetet

Er du god i hurtigsjakk?

Di oftare representantar for dei ukrainske styresmaktene informerer om at det ikkje vil kome nye åtak frå Belarus, di meir engstelege er ukrainarane når dei ser mot den nordlege naboen sin.

AndrejKurkov
Victoria Belim er fødd i Ukraina, voks opp i USA og bur no i Brüssel.

Victoria Belim er fødd i Ukraina, voks opp i USA og bur no i Brüssel.

Foto: Victoria Belim

Fedreland heim­søkt av katastrofar

Russlands invasjon av Ukraina i byrjinga av 2022 kom uventa på mange. Overraskinga var kanskje enda større over viljen og evna hos det ukrainske folket til å forsvare seg. For å forstå samtida er det nødvendig å kjenne historia, og Røde sirener pløyer veg inn i den turbulente fortida til Ukraina.

DAG OGTID
1 2 3 4 ... 7 »