JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 13 »
Ammunisjonsutdeling til norske soldater ved Norderhov kirke på Ringerike foran kampene i Haugsbygd i april 1940.

Ammunisjonsutdeling til norske soldater ved Norderhov kirke på Ringerike foran kampene i Haugsbygd i april 1940.

Foto: NTB

Kildekritikk og 1940

Erik Thomassen fastholder i Dag og Tid at det er en myte at ubrukeliggjorte våpen spilte noen rolle under mobiliseringen av 2. og 4. divisjon i. Fordi han ikke har funnet noen rapporter om det fra felttoget.

Ordskifte
FILE - Soldiers and firefighters carry the body of President Salvador Allende, wrapped in a Bolivian poncho, out of the destroyed La Moneda presidential palace after the Sept. 11, 1973 coup led by Gen. Augusto Pinochet that ended Allende's three-year government.  On Tuesday, Sept. 11, 2012, a Chilean court closed the judicial investigation into the death of Allende, confirming that the president committed suicide to avoid falling into the hands of the military coup led by Augusto Pinochet. (AP Photo/El Mercurio, File) CHILE OUT - NO PUBLICAR EN CHILE

FILE - Soldiers and firefighters carry the body of President Salvador Allende, wrapped in a Bolivian poncho, out of the destroyed La Moneda presidential palace after the Sept. 11, 1973 coup led by Gen. Augusto Pinochet that ended Allende's three-year government. On Tuesday, Sept. 11, 2012, a Chilean court closed the judicial investigation into the death of Allende, confirming that the president committed suicide to avoid falling into the hands of the military coup led by Augusto Pinochet. (AP Photo/El Mercurio, File) CHILE OUT - NO PUBLICAR EN CHILE

Anonymous

Den chilenske tragedien

For generasjonen min er datoen 11. september 1973 kan henda viktigare – eller i alle fall meir kjenslevar – enn 11. september 2001, då terroren råka USA.

Bernt Hagtvet

Personleg 3-årsjubileum

Eg har nett feira eit personleg 3-årsjubileum. For den 26. august 2020 sat eg i glimande einsemd – med spesialløyve – på ein koronastengd lesesal på Riksarkivet og bladde i ein statsrådsprotokoll. Eg ville gjera meg kjend med ein kongeleg resolusjon frå 24. juli 1935.

Ordskifte

Myte eller ikke myte

I min nye bok skriver jeg at det «etter alt å dømme er en myte» at våpen som av sikkerhetsgrunner var gjort ubrukelige, var et problem av vesentlig betydning ved mobiliseringen i 1940. (Med myte forstår jeg her: en utbredt falsk eller skjev oppfatning, jf. ordbøkene.no.) Historikeren Lars Borgersrud sier seg uenig i dette i et innlegg i Dag og Tid 1. september.

Ordskifte
Tre desperate uker. Det norsk-britiske felttoget i Sør-Norge 1940, av historikaren Erik Thomassen.

Tre desperate uker. Det norsk-britiske felttoget i Sør-Norge 1940, av historikaren Erik Thomassen.

Ingen myte

Det er bra at minnene om motstandskampen 1940–45 og felttoget i 1940 blir holdt i live med nye bøker og bokmeldinger, som med Erik Thomassens Tre desperate uker. Aage Sivertsen som også har skrevet om 1940, melder boka i Dag og Tid 25. august 2023. Men det er da også viktig at forfatterne forholder seg til den forskingen som er gjort tidligere.

Ordskifte
Kven har ikkje sett biletet av den vesle guten med armane i vêret, omgjeven av mor si og ein SS-soldat i hjelm med geværet heva i Warszawa-gettoen. Soldaten var Josef Blösche.

Kven har ikkje sett biletet av den vesle guten med armane i vêret, omgjeven av mor si og ein SS-soldat i hjelm med geværet heva i Warszawa-gettoen. Soldaten var Josef Blösche.

Åtti år sidan oppreisten i Warszawa

Tre presidentar, Frank-Walter Steinmeier, Yitzhak Herzog og Andrzej Duda, var til stades ved markeringa av 80-årsdagen for oppstanden i gettoen i Warszawa 19. april.

BerntHagtvet
Albert Einstein gjorde lyset, lysstrålen og lysfarten til nøkkelen for å forstå verda.

Albert Einstein gjorde lyset, lysstrålen og lysfarten til nøkkelen for å forstå verda.

Foto: Peakpx

Farten i farten

I dagleglivet har vi sjeldan vanskar med å vite kva tid vi er i ro, og kva tid vi er i fart. Det er noko vi sjeldan ofrar ein tanke. Vi kjenner tilstanden og er trygge på kunnskapen vår. I godstolen sit vi i trygg ro, medan vi prøver å halde auge med fartsgrensene på vegane.

AndreasSkartveit

Britiske kroningsritualer

I artikkelen «Nytt innhald i svulstig ritual» (12. mai) beskriver Bjørn K. Nicolaysen ritualer i forbindelse med kroningen av Charles og Camilla. Blant annet skriver Nicolaysen at den eldste samlende britiske kongeideologien «var bygd i hop av element frå norrøne, normanniske, franske og britiske tradisjonar frå om lag 1000 år sidan og frametter».

Ordskifte
Gina Krog var leiar for Kvindestemmeretsforeningen frå 1885 og redaktør for Nylænde frå 1847.

Gina Krog var leiar for Kvindestemmeretsforeningen frå 1885 og redaktør for Nylænde frå 1847.

Same stemmerett for kvinner som for menn

Det måtte gå nesten 100 år etter at grunnlova vart vedtatt, før Stortinget kunne vedta at kvinner skulle ha same stemmerett som menn i det demokratiske Noreg. Det skjedde om kvelden 11. juni 1913, altså for 110 år sidan.

Ordskifte
6. juni 2013: I Borggarden på Slottet i Stockholm feirar ein svensk gut nasjonaldagen med flagg og blå kjærleik på pinne. Ti år seinare er den svenske nasjonaldagsmarkeringa større enn nokon gong.

6. juni 2013: I Borggarden på Slottet i Stockholm feirar ein svensk gut nasjonaldagen med flagg og blå kjærleik på pinne. Ti år seinare er den svenske nasjonaldagsmarkeringa større enn nokon gong.

Foto: Lise Åserud / NTB

Du gamla, du fria

Tysdag feirar svenskane 500 år med sjølvstende.
At det skjer same år som Sverige skal verta Nato-medlem, er meir enn ein kuriositet for Noreg som har vore i tretten krigar med grannelandet.

HåvardRem
1 2 3 4 ... 13 »
1 2 3 4 ... 13 »
Ammunisjonsutdeling til norske soldater ved Norderhov kirke på Ringerike foran kampene i Haugsbygd i april 1940.

Ammunisjonsutdeling til norske soldater ved Norderhov kirke på Ringerike foran kampene i Haugsbygd i april 1940.

Foto: NTB

Kildekritikk og 1940

Erik Thomassen fastholder i Dag og Tid at det er en myte at ubrukeliggjorte våpen spilte noen rolle under mobiliseringen av 2. og 4. divisjon i. Fordi han ikke har funnet noen rapporter om det fra felttoget.

Ordskifte
FILE - Soldiers and firefighters carry the body of President Salvador Allende, wrapped in a Bolivian poncho, out of the destroyed La Moneda presidential palace after the Sept. 11, 1973 coup led by Gen. Augusto Pinochet that ended Allende's three-year government.  On Tuesday, Sept. 11, 2012, a Chilean court closed the judicial investigation into the death of Allende, confirming that the president committed suicide to avoid falling into the hands of the military coup led by Augusto Pinochet. (AP Photo/El Mercurio, File) CHILE OUT - NO PUBLICAR EN CHILE

FILE - Soldiers and firefighters carry the body of President Salvador Allende, wrapped in a Bolivian poncho, out of the destroyed La Moneda presidential palace after the Sept. 11, 1973 coup led by Gen. Augusto Pinochet that ended Allende's three-year government. On Tuesday, Sept. 11, 2012, a Chilean court closed the judicial investigation into the death of Allende, confirming that the president committed suicide to avoid falling into the hands of the military coup led by Augusto Pinochet. (AP Photo/El Mercurio, File) CHILE OUT - NO PUBLICAR EN CHILE

Anonymous

Den chilenske tragedien

For generasjonen min er datoen 11. september 1973 kan henda viktigare – eller i alle fall meir kjenslevar – enn 11. september 2001, då terroren råka USA.

Bernt Hagtvet

Personleg 3-årsjubileum

Eg har nett feira eit personleg 3-årsjubileum. For den 26. august 2020 sat eg i glimande einsemd – med spesialløyve – på ein koronastengd lesesal på Riksarkivet og bladde i ein statsrådsprotokoll. Eg ville gjera meg kjend med ein kongeleg resolusjon frå 24. juli 1935.

Ordskifte

Myte eller ikke myte

I min nye bok skriver jeg at det «etter alt å dømme er en myte» at våpen som av sikkerhetsgrunner var gjort ubrukelige, var et problem av vesentlig betydning ved mobiliseringen i 1940. (Med myte forstår jeg her: en utbredt falsk eller skjev oppfatning, jf. ordbøkene.no.) Historikeren Lars Borgersrud sier seg uenig i dette i et innlegg i Dag og Tid 1. september.

Ordskifte
Tre desperate uker. Det norsk-britiske felttoget i Sør-Norge 1940, av historikaren Erik Thomassen.

Tre desperate uker. Det norsk-britiske felttoget i Sør-Norge 1940, av historikaren Erik Thomassen.

Ingen myte

Det er bra at minnene om motstandskampen 1940–45 og felttoget i 1940 blir holdt i live med nye bøker og bokmeldinger, som med Erik Thomassens Tre desperate uker. Aage Sivertsen som også har skrevet om 1940, melder boka i Dag og Tid 25. august 2023. Men det er da også viktig at forfatterne forholder seg til den forskingen som er gjort tidligere.

Ordskifte
Kven har ikkje sett biletet av den vesle guten med armane i vêret, omgjeven av mor si og ein SS-soldat i hjelm med geværet heva i Warszawa-gettoen. Soldaten var Josef Blösche.

Kven har ikkje sett biletet av den vesle guten med armane i vêret, omgjeven av mor si og ein SS-soldat i hjelm med geværet heva i Warszawa-gettoen. Soldaten var Josef Blösche.

Åtti år sidan oppreisten i Warszawa

Tre presidentar, Frank-Walter Steinmeier, Yitzhak Herzog og Andrzej Duda, var til stades ved markeringa av 80-årsdagen for oppstanden i gettoen i Warszawa 19. april.

BerntHagtvet
Albert Einstein gjorde lyset, lysstrålen og lysfarten til nøkkelen for å forstå verda.

Albert Einstein gjorde lyset, lysstrålen og lysfarten til nøkkelen for å forstå verda.

Foto: Peakpx

Farten i farten

I dagleglivet har vi sjeldan vanskar med å vite kva tid vi er i ro, og kva tid vi er i fart. Det er noko vi sjeldan ofrar ein tanke. Vi kjenner tilstanden og er trygge på kunnskapen vår. I godstolen sit vi i trygg ro, medan vi prøver å halde auge med fartsgrensene på vegane.

AndreasSkartveit

Britiske kroningsritualer

I artikkelen «Nytt innhald i svulstig ritual» (12. mai) beskriver Bjørn K. Nicolaysen ritualer i forbindelse med kroningen av Charles og Camilla. Blant annet skriver Nicolaysen at den eldste samlende britiske kongeideologien «var bygd i hop av element frå norrøne, normanniske, franske og britiske tradisjonar frå om lag 1000 år sidan og frametter».

Ordskifte
Gina Krog var leiar for Kvindestemmeretsforeningen frå 1885 og redaktør for Nylænde frå 1847.

Gina Krog var leiar for Kvindestemmeretsforeningen frå 1885 og redaktør for Nylænde frå 1847.

Same stemmerett for kvinner som for menn

Det måtte gå nesten 100 år etter at grunnlova vart vedtatt, før Stortinget kunne vedta at kvinner skulle ha same stemmerett som menn i det demokratiske Noreg. Det skjedde om kvelden 11. juni 1913, altså for 110 år sidan.

Ordskifte
6. juni 2013: I Borggarden på Slottet i Stockholm feirar ein svensk gut nasjonaldagen med flagg og blå kjærleik på pinne. Ti år seinare er den svenske nasjonaldagsmarkeringa større enn nokon gong.

6. juni 2013: I Borggarden på Slottet i Stockholm feirar ein svensk gut nasjonaldagen med flagg og blå kjærleik på pinne. Ti år seinare er den svenske nasjonaldagsmarkeringa større enn nokon gong.

Foto: Lise Åserud / NTB

Du gamla, du fria

Tysdag feirar svenskane 500 år med sjølvstende.
At det skjer same år som Sverige skal verta Nato-medlem, er meir enn ein kuriositet for Noreg som har vore i tretten krigar med grannelandet.

HåvardRem
1 2 3 4 ... 13 »