JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 17 »
Inger Bråtveit har fått fleire litterære prisar, mellom andre Nynorsk litteraturpris og Bjørnsonstipendet.

Inger Bråtveit har fått fleire litterære prisar, mellom andre Nynorsk litteraturpris og Bjørnsonstipendet.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Flaumen går

Vatn som livsnødvendig og livstrugande kraft er kjernemotivet i Bråtveits nye bok. Ein må trygt kunne seie at ho har vore heldig med timinga. «Ingenting er meir føyeleg enn regn», skriv ho, men legg straks til: «når vatnet fløymer over sine breidder, sopar stein og tre, telefonstolpar, hus, menneske og campingvogner med seg, kan ingen stoppa det. Det føyelege er vorte uregjerleg».

Hilde Vesaas
Linn Strømsborg har skrive fleire romanar etter debuten med ein boksingel i 2009.

Linn Strømsborg har skrive fleire romanar etter debuten med ein boksingel i 2009.

Foto: Flamme Forlag

Når det kokar over

Bannord og kraftuttrykk i boktitlar var før tusenårsskiftet nærast å rekne som eit tabu, men etter Ari Behns debut med Trist som faen i 1999, har det auka på med salsfremjande titlar av typen Fakta faen, Bikkjefaen, Fittekvote og Faen ta skjebnen, alle titlar på ungdomsbøker, og tar vi med Olaug Nilssens Få meg på, for faen (2005), ser ein at dei pripne har nok å henge seg opp i. Sist ute i bannskapens tittelparade er Linn Strømsborg med romanen Faen, faen, faen.

Oddmund Hagen
Brynjulf Jung Tjønn er ny leiar i Den norske Forfatterforening og har eit godt samarbeid med det konkurrerande Forfatterforbundet.

Brynjulf Jung Tjønn er ny leiar i Den norske Forfatterforening og har eit godt samarbeid med det konkurrerande Forfatterforbundet.

Foto: Eva Aalberg Undheim

Fagforeiningsleiaren

DnFs nye leiar skreiv bøker i 20 år før han vart invitert til litteraturfestivalar. No turnerer Brynjulf Jung Tjønn med fleire dikt som tidlegare har vorte refuserte.

Eva Aalberg Undheim
Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Foto: Privat

Teater til lesaren

Dordi Strøm er utdanna biletkunstnar, scenograf og kostymedesignar og har vore sentral i ei rekke teaterframsyningar, seinast i Abdul = Hkeem på Det Norske Teatret og Betenkningstid, som hadde premiere på Grusomhetens Teater. Dei siste åra har ho òg hatt verkstad i kostymedesign med tusenvis av elevar i Den kulturelle skulesekken. Nyleg fekk ho statens tiårige stipend for etablerte kunstnarar.

Marita Liabø
Lotta Elstad debuterte som sakprosaforfattar, men skriv òg romanar.

Lotta Elstad debuterte som sakprosaforfattar, men skriv òg romanar.

Foto: Oda Berby

Vil ikkje berre underhalde

Då pandemien råka Noreg, sette Lotta Elstad seg til å skrive, og ho stoppa ikkje før ho hadde ein serie på tre romanar. Den første, Xiania 1, er alt seld for ein rekordsum til eit dansk forlag.

Jan H. Landro
Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Foto: Privat

Teater til lesaren

Dordi Strøm er utdanna biletkunstnar, scenograf og kostymedesignar og har vore sentral i ei rekke teaterframsyningar, seinast i Abdul = Hkeem på Det Norske Teatret og Betenkningstid, som hadde premiere på Grusomhetens Teater. Dei siste åra har ho òg hatt verkstad i kostymedesign med tusenvis av elevar i Den kulturelle skulesekken. Nyleg fekk ho statens tiårige stipend for etablerte kunstnarar.

Marita Liabø
Vigdis Hjorth debuterte med ei barnebok for 40 år sidan og har sidan skrive ei rekkje bøker i ulike sjangrar.

Vigdis Hjorth debuterte med ei barnebok for 40 år sidan og har sidan skrive ei rekkje bøker i ulike sjangrar.

Foto: Sara Angelica Spilling

Dikt og forbanna sanning

Å lese Vigdis Hjorth kan kjennest som å setje seg rett ned på bakken. Ein kjenner kanskje strå og steinar stikke, men kjem tett på grunnen i tilværet.

Hilde Vesaas

Feil om lungeflyteprøver

I intervjuet med Tore Renberg i førre utgåve av Dag og Tid kom vi diverre i skade for å gjere ein feil. Det rette er at om ein ved lungeflyteprøven legg ein bit av lunga til eit dødt spedbarn i vatn, vil eitt av to skje: Han vil søkke eller flyte. Flyt lungebiten, tilseier det at barnet har døydd etter fødselen. Går lungebiten til botnar, tyder det at barnet var dødt i mors liv og kan altså ikkje ha blitt myrda av mor si.

Jan H.Landro
Karl Ove Knausgård takkar ja til Leninprisen, som er på 100.000 kroner.

Karl Ove Knausgård takkar ja til Leninprisen, som er på 100.000 kroner.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dei sanne truande rir igjen

Karl Ove Knausgård har takka ja til Leninprisen. Litt uklart for kva – han seier jo at han skjønar kven Lenin, tyrannen, var. Det som ligg til grunn for å seia ja, er at han ser Lenin som ein «kompleks» figur som ville det gode, men var ansvarleg for det vonde.

BerntHagtvet
Tore Renberg har eit stort spenn i forfattarskapen.

Tore Renberg har eit stort spenn i forfattarskapen.

Foto: Petter Sandell

Eit overgrep med historiske ekko

Ei 15 år gammal jente som blei truga med dødsstraff for spedbarnsdrap, og det merkelege fenomenet «lungeflyteprøve» fekk Tore Renberg til å forkaste alle fordommar mot historiske romanar.

Jan H.Landro
1 2 3 4 ... 17 »
1 2 3 4 ... 17 »
Inger Bråtveit har fått fleire litterære prisar, mellom andre Nynorsk litteraturpris og Bjørnsonstipendet.

Inger Bråtveit har fått fleire litterære prisar, mellom andre Nynorsk litteraturpris og Bjørnsonstipendet.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Flaumen går

Vatn som livsnødvendig og livstrugande kraft er kjernemotivet i Bråtveits nye bok. Ein må trygt kunne seie at ho har vore heldig med timinga. «Ingenting er meir føyeleg enn regn», skriv ho, men legg straks til: «når vatnet fløymer over sine breidder, sopar stein og tre, telefonstolpar, hus, menneske og campingvogner med seg, kan ingen stoppa det. Det føyelege er vorte uregjerleg».

Hilde Vesaas
Linn Strømsborg har skrive fleire romanar etter debuten med ein boksingel i 2009.

Linn Strømsborg har skrive fleire romanar etter debuten med ein boksingel i 2009.

Foto: Flamme Forlag

Når det kokar over

Bannord og kraftuttrykk i boktitlar var før tusenårsskiftet nærast å rekne som eit tabu, men etter Ari Behns debut med Trist som faen i 1999, har det auka på med salsfremjande titlar av typen Fakta faen, Bikkjefaen, Fittekvote og Faen ta skjebnen, alle titlar på ungdomsbøker, og tar vi med Olaug Nilssens Få meg på, for faen (2005), ser ein at dei pripne har nok å henge seg opp i. Sist ute i bannskapens tittelparade er Linn Strømsborg med romanen Faen, faen, faen.

Oddmund Hagen
Brynjulf Jung Tjønn er ny leiar i Den norske Forfatterforening og har eit godt samarbeid med det konkurrerande Forfatterforbundet.

Brynjulf Jung Tjønn er ny leiar i Den norske Forfatterforening og har eit godt samarbeid med det konkurrerande Forfatterforbundet.

Foto: Eva Aalberg Undheim

Fagforeiningsleiaren

DnFs nye leiar skreiv bøker i 20 år før han vart invitert til litteraturfestivalar. No turnerer Brynjulf Jung Tjønn med fleire dikt som tidlegare har vorte refuserte.

Eva Aalberg Undheim
Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Foto: Privat

Teater til lesaren

Dordi Strøm er utdanna biletkunstnar, scenograf og kostymedesignar og har vore sentral i ei rekke teaterframsyningar, seinast i Abdul = Hkeem på Det Norske Teatret og Betenkningstid, som hadde premiere på Grusomhetens Teater. Dei siste åra har ho òg hatt verkstad i kostymedesign med tusenvis av elevar i Den kulturelle skulesekken. Nyleg fekk ho statens tiårige stipend for etablerte kunstnarar.

Marita Liabø
Lotta Elstad debuterte som sakprosaforfattar, men skriv òg romanar.

Lotta Elstad debuterte som sakprosaforfattar, men skriv òg romanar.

Foto: Oda Berby

Vil ikkje berre underhalde

Då pandemien råka Noreg, sette Lotta Elstad seg til å skrive, og ho stoppa ikkje før ho hadde ein serie på tre romanar. Den første, Xiania 1, er alt seld for ein rekordsum til eit dansk forlag.

Jan H. Landro
Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Dordi Strøm saman med hunden Kazan.

Foto: Privat

Teater til lesaren

Dordi Strøm er utdanna biletkunstnar, scenograf og kostymedesignar og har vore sentral i ei rekke teaterframsyningar, seinast i Abdul = Hkeem på Det Norske Teatret og Betenkningstid, som hadde premiere på Grusomhetens Teater. Dei siste åra har ho òg hatt verkstad i kostymedesign med tusenvis av elevar i Den kulturelle skulesekken. Nyleg fekk ho statens tiårige stipend for etablerte kunstnarar.

Marita Liabø
Vigdis Hjorth debuterte med ei barnebok for 40 år sidan og har sidan skrive ei rekkje bøker i ulike sjangrar.

Vigdis Hjorth debuterte med ei barnebok for 40 år sidan og har sidan skrive ei rekkje bøker i ulike sjangrar.

Foto: Sara Angelica Spilling

Dikt og forbanna sanning

Å lese Vigdis Hjorth kan kjennest som å setje seg rett ned på bakken. Ein kjenner kanskje strå og steinar stikke, men kjem tett på grunnen i tilværet.

Hilde Vesaas

Feil om lungeflyteprøver

I intervjuet med Tore Renberg i førre utgåve av Dag og Tid kom vi diverre i skade for å gjere ein feil. Det rette er at om ein ved lungeflyteprøven legg ein bit av lunga til eit dødt spedbarn i vatn, vil eitt av to skje: Han vil søkke eller flyte. Flyt lungebiten, tilseier det at barnet har døydd etter fødselen. Går lungebiten til botnar, tyder det at barnet var dødt i mors liv og kan altså ikkje ha blitt myrda av mor si.

Jan H.Landro
Karl Ove Knausgård takkar ja til Leninprisen, som er på 100.000 kroner.

Karl Ove Knausgård takkar ja til Leninprisen, som er på 100.000 kroner.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dei sanne truande rir igjen

Karl Ove Knausgård har takka ja til Leninprisen. Litt uklart for kva – han seier jo at han skjønar kven Lenin, tyrannen, var. Det som ligg til grunn for å seia ja, er at han ser Lenin som ein «kompleks» figur som ville det gode, men var ansvarleg for det vonde.

BerntHagtvet
Tore Renberg har eit stort spenn i forfattarskapen.

Tore Renberg har eit stort spenn i forfattarskapen.

Foto: Petter Sandell

Eit overgrep med historiske ekko

Ei 15 år gammal jente som blei truga med dødsstraff for spedbarnsdrap, og det merkelege fenomenet «lungeflyteprøve» fekk Tore Renberg til å forkaste alle fordommar mot historiske romanar.

Jan H.Landro
1 2 3 4 ... 17 »