JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 14 »
Toast med krema kantarell, fåresopp, grønkål og gruyére.

Toast med krema kantarell, fåresopp, grønkål og gruyére.

Foto: Dagfinn Nordbø

Sopp­bonanza

Det er ikkje måte på sopp no. Det er sopp overalt. To mann frå den lokale baren min gjekk ut i skogen og plukka 15 kilo på to timar. Dei klarte ikkje å bere meir. I sosiale medium er det så gult at du lurer på om det er noko feil med fargane på dataskjermen. Ein vert nesten gul på fingrane av å skrolle seg gjennom alle dei bognande korgene og bøttene.

Dagfinn Nordbø
Vinterfôr på ville vegar: Det er ikkje isbitar, men rundballar, som flyt i Mjøsa og skaper trøbbel.

Vinterfôr på ville vegar: Det er ikkje isbitar, men rundballar, som flyt i Mjøsa og skaper trøbbel.

Foto: Geir Olsen / NTB

Jordbrukskrise

Så var vi der. Det var liksom ikkje nok med kostnadsaukar og renteaukar, tørke og flaum, og ei statleg inntektsheving som lèt vente på seg – norsk landbruk måtte innom overproduksjonsavgiftsholet i år igjen. Eg er klar over at eg skriv for ei avis som ikkje brukar ordet krise om det ikkje er naudsynt, og eg set pris på det. Når eg no tek det i bruk, er det altså fordi eg meiner det er på sin plass. Her er kvifor:  

Siri Helle
Plommer i eit tre: Har du eit slikt i hagen, er du heldig – har du ikkje, får du kjøpe plommer på butikken.

Plommer i eit tre: Har du eit slikt i hagen, er du heldig – har du ikkje, får du kjøpe plommer på butikken.

Foto: Pxhere.com

Plommer

Er plommer typisk norsk? Ja, plommetreet er ein naturleg del av norske villahagar, men bortsett frå plommeslang med påfylgjande mageknip er det få produkt av plommer som verkeleg har sett seg fast i mattradisjonane våre.

SiriHelle
Norsk mat på sitt beste.

Norsk mat på sitt beste.

Foto: Dagfinn Nordbø

Heilnorsk taco

Det skjedde i dei dagar då olja byrja sprute opp frå havbotnen utanfor norskekysten. Ein kjøpmann i Stavanger tok inn amerikanske varer som han trudde var interessant for dei amerikanske tilsette i den veksande oljebransjen, mellom anna tacoprodukt. Men dette var i 1965, og taco som heilårsidrett for nordmenn tok ikkje skikkeleg av før på slutten av åttitalet.

DagfinnNordbø
Det kan bogne i bakeridisken, men kven er eigentleg bakaren som står bak verket?

Det kan bogne i bakeridisken, men kven er eigentleg bakaren som står bak verket?

Pxhere.com

Brød

Så var vi her igjen: Vekk er tida då vi kunne bruke ei æve på å lage frukost – meske oss med nysteikte rundstykke eller pannekaker eller sykle til bakaren etter ferskt brød. Ferien er over, og vi er attende til det tre dagar gamle kneippbrødet hanka inn i medvitslaust hastverk på Rema eller Kiwi eller Coop.

SiriHelle
Skaldyrsuppe med torsk, gulrot, vårlauk og timian.

Skaldyrsuppe med torsk, gulrot, vårlauk og timian.

Foto: Dagfinn Nordbø

Himmelsk frå havet

Eg har så vidt vore inne på det her i spalta før, men eg synest likevel at skaldyrsuppe fortener eit heilt eige kapittel hos Matmonsen. Det handlar om berekraft og mindre matsvinn – men aller mest om vedunderleg smak av havet.

DagfinnNordbø
Pad thai kan godt kome til Noreg, men sjølve kyllingen treng ikkje vere med på reisa.

Pad thai kan godt kome til Noreg, men sjølve kyllingen treng ikkje vere med på reisa.

Foto via Wikimedia Commons

Thaimat

Det er noko eige med å kjøpe mat på gata, synest eg. Noko bitte litt forbode og farleg. I det minste er ein så vidt på sida av systemet, når ein ikkje kjøper mat på verken ein butikk eller ein kafé eller restaurant. Di enklare utsalet er, di sterkare vert denne kjensla.

SiriHelle
Den tynne rosa stripa: Treng du verkeleg denne skinkeskiva? Det kjem kanskje an på kvaliteten.

Den tynne rosa stripa: Treng du verkeleg denne skinkeskiva? Det kjem kanskje an på kvaliteten.

Foto: Pxhere.com

Lunsjmat

Det spirer og gror i utvalet på Rema 1000. Kjeda som har fått delar av namnet sitt frå å tilby 1000 varer, har alt femdobla den målsetjinga og tilbyr no langt ifrå berre langtidshaldbare hyllevarer. Mellom anna finn eg no ei heil hylle med påsmurde bakarvarer og ferdigblanda salatar – lunsjmat, med andre ord, som ifylgje innpakninga skal vere både Raskt & Enkelt (det er merkenamnet) og Fersk og nylaget.

SiriHelle
Søte er dei, og heng godt fast. Kan vi likevel forsvare å verte eit folk som ikkje har tid å reinske granatepla sine sjølve eingong?

Søte er dei, og heng godt fast. Kan vi likevel forsvare å verte eit folk som ikkje har tid å reinske granatepla sine sjølve eingong?

Foto: pxhere.com

Granateple

Brukar du granateple i matlaginga di? Dersom svaret er nei, kan eg avsløre at frukta som ser steinhard og tørr ut på utsida, er temmeleg annleis inni. Kjernane som sit tett og tett mellom kvite veggar, er både saftige og smaksrike.

SiriHelle
Eg fekk ikkje svelene heilt runde. Eg må øve meir. Men smaken var eventyrleg.

Eg fekk ikkje svelene heilt runde. Eg må øve meir. Men smaken var eventyrleg.

Foto: Dagfinn Nordbø

Svele over vatna

Eg har lese at då Arne Garborg kom til hovudstaden med fem dalar i lomma, var det for å «studere eller døy». Ikkje var han særskilt oppteken av å studere, han tenkte derimot på å skaffe seg ei lirekasse og spele seg gjennom verda, heilt til Arabia.

DagfinnNordbø
1 2 3 4 ... 14 »
1 2 3 4 ... 14 »
Toast med krema kantarell, fåresopp, grønkål og gruyére.

Toast med krema kantarell, fåresopp, grønkål og gruyére.

Foto: Dagfinn Nordbø

Sopp­bonanza

Det er ikkje måte på sopp no. Det er sopp overalt. To mann frå den lokale baren min gjekk ut i skogen og plukka 15 kilo på to timar. Dei klarte ikkje å bere meir. I sosiale medium er det så gult at du lurer på om det er noko feil med fargane på dataskjermen. Ein vert nesten gul på fingrane av å skrolle seg gjennom alle dei bognande korgene og bøttene.

Dagfinn Nordbø
Vinterfôr på ville vegar: Det er ikkje isbitar, men rundballar, som flyt i Mjøsa og skaper trøbbel.

Vinterfôr på ville vegar: Det er ikkje isbitar, men rundballar, som flyt i Mjøsa og skaper trøbbel.

Foto: Geir Olsen / NTB

Jordbrukskrise

Så var vi der. Det var liksom ikkje nok med kostnadsaukar og renteaukar, tørke og flaum, og ei statleg inntektsheving som lèt vente på seg – norsk landbruk måtte innom overproduksjonsavgiftsholet i år igjen. Eg er klar over at eg skriv for ei avis som ikkje brukar ordet krise om det ikkje er naudsynt, og eg set pris på det. Når eg no tek det i bruk, er det altså fordi eg meiner det er på sin plass. Her er kvifor:  

Siri Helle
Plommer i eit tre: Har du eit slikt i hagen, er du heldig – har du ikkje, får du kjøpe plommer på butikken.

Plommer i eit tre: Har du eit slikt i hagen, er du heldig – har du ikkje, får du kjøpe plommer på butikken.

Foto: Pxhere.com

Plommer

Er plommer typisk norsk? Ja, plommetreet er ein naturleg del av norske villahagar, men bortsett frå plommeslang med påfylgjande mageknip er det få produkt av plommer som verkeleg har sett seg fast i mattradisjonane våre.

SiriHelle
Norsk mat på sitt beste.

Norsk mat på sitt beste.

Foto: Dagfinn Nordbø

Heilnorsk taco

Det skjedde i dei dagar då olja byrja sprute opp frå havbotnen utanfor norskekysten. Ein kjøpmann i Stavanger tok inn amerikanske varer som han trudde var interessant for dei amerikanske tilsette i den veksande oljebransjen, mellom anna tacoprodukt. Men dette var i 1965, og taco som heilårsidrett for nordmenn tok ikkje skikkeleg av før på slutten av åttitalet.

DagfinnNordbø
Det kan bogne i bakeridisken, men kven er eigentleg bakaren som står bak verket?

Det kan bogne i bakeridisken, men kven er eigentleg bakaren som står bak verket?

Pxhere.com

Brød

Så var vi her igjen: Vekk er tida då vi kunne bruke ei æve på å lage frukost – meske oss med nysteikte rundstykke eller pannekaker eller sykle til bakaren etter ferskt brød. Ferien er over, og vi er attende til det tre dagar gamle kneippbrødet hanka inn i medvitslaust hastverk på Rema eller Kiwi eller Coop.

SiriHelle
Skaldyrsuppe med torsk, gulrot, vårlauk og timian.

Skaldyrsuppe med torsk, gulrot, vårlauk og timian.

Foto: Dagfinn Nordbø

Himmelsk frå havet

Eg har så vidt vore inne på det her i spalta før, men eg synest likevel at skaldyrsuppe fortener eit heilt eige kapittel hos Matmonsen. Det handlar om berekraft og mindre matsvinn – men aller mest om vedunderleg smak av havet.

DagfinnNordbø
Pad thai kan godt kome til Noreg, men sjølve kyllingen treng ikkje vere med på reisa.

Pad thai kan godt kome til Noreg, men sjølve kyllingen treng ikkje vere med på reisa.

Foto via Wikimedia Commons

Thaimat

Det er noko eige med å kjøpe mat på gata, synest eg. Noko bitte litt forbode og farleg. I det minste er ein så vidt på sida av systemet, når ein ikkje kjøper mat på verken ein butikk eller ein kafé eller restaurant. Di enklare utsalet er, di sterkare vert denne kjensla.

SiriHelle
Den tynne rosa stripa: Treng du verkeleg denne skinkeskiva? Det kjem kanskje an på kvaliteten.

Den tynne rosa stripa: Treng du verkeleg denne skinkeskiva? Det kjem kanskje an på kvaliteten.

Foto: Pxhere.com

Lunsjmat

Det spirer og gror i utvalet på Rema 1000. Kjeda som har fått delar av namnet sitt frå å tilby 1000 varer, har alt femdobla den målsetjinga og tilbyr no langt ifrå berre langtidshaldbare hyllevarer. Mellom anna finn eg no ei heil hylle med påsmurde bakarvarer og ferdigblanda salatar – lunsjmat, med andre ord, som ifylgje innpakninga skal vere både Raskt & Enkelt (det er merkenamnet) og Fersk og nylaget.

SiriHelle
Søte er dei, og heng godt fast. Kan vi likevel forsvare å verte eit folk som ikkje har tid å reinske granatepla sine sjølve eingong?

Søte er dei, og heng godt fast. Kan vi likevel forsvare å verte eit folk som ikkje har tid å reinske granatepla sine sjølve eingong?

Foto: pxhere.com

Granateple

Brukar du granateple i matlaginga di? Dersom svaret er nei, kan eg avsløre at frukta som ser steinhard og tørr ut på utsida, er temmeleg annleis inni. Kjernane som sit tett og tett mellom kvite veggar, er både saftige og smaksrike.

SiriHelle
Eg fekk ikkje svelene heilt runde. Eg må øve meir. Men smaken var eventyrleg.

Eg fekk ikkje svelene heilt runde. Eg må øve meir. Men smaken var eventyrleg.

Foto: Dagfinn Nordbø

Svele over vatna

Eg har lese at då Arne Garborg kom til hovudstaden med fem dalar i lomma, var det for å «studere eller døy». Ikkje var han særskilt oppteken av å studere, han tenkte derimot på å skaffe seg ei lirekasse og spele seg gjennom verda, heilt til Arabia.

DagfinnNordbø
1 2 3 4 ... 14 »