JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Bent Kvalvik var teatermeldar i Dag og Tid i 30 år. Han stod òg på scena som amatørskodespelar.

Bent Kvalvik var teatermeldar i Dag og Tid i 30 år. Han stod òg på scena som amatørskodespelar.

Foto: Maja Korbøl

Bent Kvalvik (1960–2023)

Bent Kvalvik, vår gode teatermeldar i 30 år, døydde måndag 10. april. På veg til ei songøving fekk han hjartestogg, 63 år gamal. Livet stod ikkje til å berga, sjølv om han kom raskt til sjukehuset.

SveinGjerdåker
Signe Seim.

Signe Seim.

Foto: Privat

Signe Seim (1929–2023)

Signe Seim debuterte i 1960 med diktsamlinga Trø varleg, min fot. Samlinga kom ut på Fonna Forlag. Ho kom deretter ut med åtte diktsamlingar, men ho gav òg ut barnebøker, ein roman og korte skodespel.

DAG OGTID
I Bachs kyrkje: Domkantor Magnar Mangersnes dirigerer Bergen Domkantori i Thomaskirche i Leipzig i 2008.

I Bachs kyrkje: Domkantor Magnar Mangersnes dirigerer Bergen Domkantori i Thomaskirche i Leipzig i 2008.

Foto: Ingunn Lunde

Magnar Mangersnes
(1938–2023)

Eg hugsar fyrste gong eg såg han. Det var i Bergen domkyrkje under Orgelfestuken, ein av festivalane han sjølv sette i gang. Ein professor frå Tyskland trakterte orgelet, domkantor Mangersnes var difor tilhøyrar på konserten. Det var noko framandvore i tid og stad over oppsynet hans og måten han tedde seg på der han skreid nedover midtgangen. Den skulderlange, sylvgrå manken og dei kolsvarte augebryna – slik såg 1800-talsromantikarar som Franz Liszt ut. Dei pene hendene og dei vakne, vitelystne augo – det var noko aristokratisk over denne mannen.

SjurHaga Bringeland
Mexico by 21. juni 1970: Lagkameratar ber Pelé på gullstol etter sigeren over Italia i VM-finalen. Med tre VM-gull vann dei Jules Rimet-trofeet til odel og eige.

Mexico by 21. juni 1970: Lagkameratar ber Pelé på gullstol etter sigeren over Italia i VM-finalen. Med tre VM-gull vann dei Jules Rimet-trofeet til odel og eige.

Foto: AP / NTB

Gudane frå 1960-åra er framleis størst, fotballguden òg

VM, EM, CL og PL fyller fotballhimmelen med fyrverkeri fleire kveldar i veka, men Pelé skin framleis sterkast, før som no, etter sin død i romjula. Meir enn femti år etter siste VM-kamp, når andre namn frå Mexico i 1970 berre er fotnotar for nerdar, veit alle kven Pelé er. Kvifor det?

HåvardRem
Joseph Alois Ratzinger vart vald til pave i 2005, men trekte seg frå embetet på grunn av sjukdom i 2013.

Joseph Alois Ratzinger vart vald til pave i 2005, men trekte seg frå embetet på grunn av sjukdom i 2013.

Foto: Stan Honda / Reuters / NTB

Pave Benedikt 16. (1927–2022)

Den 19. april 2005 stod eg på Petersplassen saman med Arnt Stefansen frå NRK og såg kvit røyk stiga opp frå skorsteinen i Det sixtinske kapellet. Journalisten tok meg med opp på «mediehøgda» ovanfor plassen like før namnet på den nye paven skulle kunngjerast, og Dagsrevyen heime byrja med at eg fekk fortelja mine landsmenn at valet fall på kardinal Ratzinger, og at han gav seg sjølv namnet Benedikt 16.

Kjell ArildPollestad
Odd-Bjørn Fure.

Odd-Bjørn Fure.

Foto: Erlend Aas / NTB

Odd-Bjørn Fure (1942–2022)

To dagar før jul gjekk Odd-Bjørn Fure ut av tida, 80 år gamal. Med han har norsk historievitskap mista ein djuptpløyande forskar og ålmenta ei markant røyst.

Fredrik W.Thue
Olav Engan skaffa startkapitalen tril Dag og Tid.

Olav Engan skaffa startkapitalen tril Dag og Tid.

Foto: Privat

Olav Engan
(1926–2022)

Den fyrste disponenten i avisa er død. Olav Engan er kalla «far til Dag og Tid», og det med rette. Det var han som skaffa startkapitalen til avisa, og som fekk ut det første prøvenummeret for 60 år sidan, med Arthur Klæbo om redaktør.

DAG OGTID
Arild Pedersen var fast Dag og Tid-skribent i elleve år.

Arild Pedersen var fast Dag og Tid-skribent i elleve år.

Foto: Privat

Arild Pedersen (1946–2022)

Ein dag i 2011 kom Arild Pedersen og sa han hadde sagt opp Dag og Tid-abonnementet. Kvifor det? «De les ikkje meg, då les ikkje eg Dag og Tid.»

SveinGjerdåker
Eugen Lewin-Dorsch med born frå Vang i Hedmark.

Eugen Lewin-Dorsch med born frå Vang i Hedmark.

Foto: Paul Leser Papers / Det statlege universitetet i Albany

Eit minne om Eugen Lewin-Dorsch

27. januar er den årlege internasjonale holocaustdagen. Vi markerer dagen, oppretta av FN i 2005, ved å minnast Eugen Lewin-Dorsch.

DAG OGTID
Øystein Lønn vart 85 år gammal.

Øystein Lønn vart 85 år gammal.

Foto: Nicolai Prebensen / NTB

Øystein Lønn
(1936–2022)

Forfattaren Øystein Lønn døydde 10. januar, 85 år gamal. Han representerte litterær kvalitet gjennom meir enn 50 år – frå debuten i 1966 med novellesamlinga Prosesjonen til det som skulle bli det siste verket hans, romanen Berners datter, i 2018.

DAG OGTID
1 2 »
1 2 »
Bent Kvalvik var teatermeldar i Dag og Tid i 30 år. Han stod òg på scena som amatørskodespelar.

Bent Kvalvik var teatermeldar i Dag og Tid i 30 år. Han stod òg på scena som amatørskodespelar.

Foto: Maja Korbøl

Bent Kvalvik (1960–2023)

Bent Kvalvik, vår gode teatermeldar i 30 år, døydde måndag 10. april. På veg til ei songøving fekk han hjartestogg, 63 år gamal. Livet stod ikkje til å berga, sjølv om han kom raskt til sjukehuset.

SveinGjerdåker
Signe Seim.

Signe Seim.

Foto: Privat

Signe Seim (1929–2023)

Signe Seim debuterte i 1960 med diktsamlinga Trø varleg, min fot. Samlinga kom ut på Fonna Forlag. Ho kom deretter ut med åtte diktsamlingar, men ho gav òg ut barnebøker, ein roman og korte skodespel.

DAG OGTID
I Bachs kyrkje: Domkantor Magnar Mangersnes dirigerer Bergen Domkantori i Thomaskirche i Leipzig i 2008.

I Bachs kyrkje: Domkantor Magnar Mangersnes dirigerer Bergen Domkantori i Thomaskirche i Leipzig i 2008.

Foto: Ingunn Lunde

Magnar Mangersnes
(1938–2023)

Eg hugsar fyrste gong eg såg han. Det var i Bergen domkyrkje under Orgelfestuken, ein av festivalane han sjølv sette i gang. Ein professor frå Tyskland trakterte orgelet, domkantor Mangersnes var difor tilhøyrar på konserten. Det var noko framandvore i tid og stad over oppsynet hans og måten han tedde seg på der han skreid nedover midtgangen. Den skulderlange, sylvgrå manken og dei kolsvarte augebryna – slik såg 1800-talsromantikarar som Franz Liszt ut. Dei pene hendene og dei vakne, vitelystne augo – det var noko aristokratisk over denne mannen.

SjurHaga Bringeland
Mexico by 21. juni 1970: Lagkameratar ber Pelé på gullstol etter sigeren over Italia i VM-finalen. Med tre VM-gull vann dei Jules Rimet-trofeet til odel og eige.

Mexico by 21. juni 1970: Lagkameratar ber Pelé på gullstol etter sigeren over Italia i VM-finalen. Med tre VM-gull vann dei Jules Rimet-trofeet til odel og eige.

Foto: AP / NTB

Gudane frå 1960-åra er framleis størst, fotballguden òg

VM, EM, CL og PL fyller fotballhimmelen med fyrverkeri fleire kveldar i veka, men Pelé skin framleis sterkast, før som no, etter sin død i romjula. Meir enn femti år etter siste VM-kamp, når andre namn frå Mexico i 1970 berre er fotnotar for nerdar, veit alle kven Pelé er. Kvifor det?

HåvardRem
Joseph Alois Ratzinger vart vald til pave i 2005, men trekte seg frå embetet på grunn av sjukdom i 2013.

Joseph Alois Ratzinger vart vald til pave i 2005, men trekte seg frå embetet på grunn av sjukdom i 2013.

Foto: Stan Honda / Reuters / NTB

Pave Benedikt 16. (1927–2022)

Den 19. april 2005 stod eg på Petersplassen saman med Arnt Stefansen frå NRK og såg kvit røyk stiga opp frå skorsteinen i Det sixtinske kapellet. Journalisten tok meg med opp på «mediehøgda» ovanfor plassen like før namnet på den nye paven skulle kunngjerast, og Dagsrevyen heime byrja med at eg fekk fortelja mine landsmenn at valet fall på kardinal Ratzinger, og at han gav seg sjølv namnet Benedikt 16.

Kjell ArildPollestad
Odd-Bjørn Fure.

Odd-Bjørn Fure.

Foto: Erlend Aas / NTB

Odd-Bjørn Fure (1942–2022)

To dagar før jul gjekk Odd-Bjørn Fure ut av tida, 80 år gamal. Med han har norsk historievitskap mista ein djuptpløyande forskar og ålmenta ei markant røyst.

Fredrik W.Thue
Olav Engan skaffa startkapitalen tril Dag og Tid.

Olav Engan skaffa startkapitalen tril Dag og Tid.

Foto: Privat

Olav Engan
(1926–2022)

Den fyrste disponenten i avisa er død. Olav Engan er kalla «far til Dag og Tid», og det med rette. Det var han som skaffa startkapitalen til avisa, og som fekk ut det første prøvenummeret for 60 år sidan, med Arthur Klæbo om redaktør.

DAG OGTID
Arild Pedersen var fast Dag og Tid-skribent i elleve år.

Arild Pedersen var fast Dag og Tid-skribent i elleve år.

Foto: Privat

Arild Pedersen (1946–2022)

Ein dag i 2011 kom Arild Pedersen og sa han hadde sagt opp Dag og Tid-abonnementet. Kvifor det? «De les ikkje meg, då les ikkje eg Dag og Tid.»

SveinGjerdåker
Eugen Lewin-Dorsch med born frå Vang i Hedmark.

Eugen Lewin-Dorsch med born frå Vang i Hedmark.

Foto: Paul Leser Papers / Det statlege universitetet i Albany

Eit minne om Eugen Lewin-Dorsch

27. januar er den årlege internasjonale holocaustdagen. Vi markerer dagen, oppretta av FN i 2005, ved å minnast Eugen Lewin-Dorsch.

DAG OGTID
Øystein Lønn vart 85 år gammal.

Øystein Lønn vart 85 år gammal.

Foto: Nicolai Prebensen / NTB

Øystein Lønn
(1936–2022)

Forfattaren Øystein Lønn døydde 10. januar, 85 år gamal. Han representerte litterær kvalitet gjennom meir enn 50 år – frå debuten i 1966 med novellesamlinga Prosesjonen til det som skulle bli det siste verket hans, romanen Berners datter, i 2018.

DAG OGTID
1 2 »