JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 8 »
Den 17. verdsmeisteren, Ding Liren, i godt humør i lag med den 13. verdsmeisteren, Garri Kasparov, under ei turnering i Romania denne veka.

Den 17. verdsmeisteren, Ding Liren, i godt humør i lag med den 13. verdsmeisteren, Garri Kasparov, under ei turnering i Romania denne veka.

Foto: Lennart Ootes

Ding XVII

Ding Liren såg ikkje ut som ein verdsmeister då 21-åringen og det kinesiske laget vart «olympiske meistrar» (i sjakksporten er nemninga «olympiade» innarbeidd, men heilt malplassert) i Tromsø i 2014. Eg sat i OL-studioet i NRK og fekk æra av å intervjua gullvinnaren direkte på TV.

AtleGrønn
I siste parti fekk vi sjå Ding Liren briljera med eit mot som fyrst såg ut som rein hybris.

I siste parti fekk vi sjå Ding Liren briljera med eit mot som fyrst såg ut som rein hybris.

Foto: Stev Bonhage

Kinesisk visdom

Det er ikkje lenge sidan vestleg sjakk var eit ukjent spel i Kina. Den nederlandske stormeisteren Jan Hein Donner lanserte eit teorem før møtet med Kina i sjakk-OL i 1978: «Det er umogleg for ein sjakkmeister frå Vesten å tapa mot ein kinesar.» Fråsegna vert rekna som eit historisk vendepunkt då Donner eit par timar seinare tapte mot Liu Wenzhe etter berre 20 trekk.

AtleGrønn
Kven vert den 17. verdsmeisteren i sjakk, «heimefavoritten» Nepomnjasjtsjij eller Ding Liren? Svaret kjem i helga.

Kven vert den 17. verdsmeisteren i sjakk, «heimefavoritten» Nepomnjasjtsjij eller Ding Liren? Svaret kjem i helga.

Foto: Stev Bonhage

«Ape med handgranat»

VM-kampen mellom russaren Jan Nepomnjasjtsjij (32) og kinesaren Ding Liren (30) går mot slutten. I kongerekkja frå 1886 vil den nye meisteren etter nivå og merittar stå nedst saman med nederlendaren Max Euwe (verdsmeister 1935–1937).

AtleGrønn
Nepomnjasjtsjij er i leiinga mot Ding Liren i VM-kampen i Astana, Kasakhstan.

Nepomnjasjtsjij er i leiinga mot Ding Liren i VM-kampen i Astana, Kasakhstan.

Foto: Stev Bonhage

Unemnelege Ukraina

Verdssjakkforbundet Fide, under russisk leiing, har ein taktikk som går ut på å ikkje snakka om Ukraina. Då systrene Muzytsjuk, to ukrainske verdsstjerner, nyleg trekte seg frå Fide Grand Prix, vart det tyst frå Fide. Var det umogleg for systrene å konkurrera mot russiske spelarar? Kva seier Fide til det? Ingenting.

AtleGrønn
Viktor Kortsjnoj i Sveits før VM 1978.

Viktor Kortsjnoj i Sveits før VM 1978.

Sovjetisk vinter

«Winter Is Coming» heiter ei av bøkene til eksilrussaren Garri Kasparov. Men spalta i dag er ikkje metaforisk, berre konkret.

AtleGrønn
Bobby Fischer får skiinstruksjonar på flatmark, nedst i bakken.

Bobby Fischer får skiinstruksjonar på flatmark, nedst i bakken.

Ski og sjakk

Eg har alltid lika sjakk og ski best. Eg lika å lesa bøker om ski- og sjakk-VM frå 1950-talet og utover. Det var noko med materialet dei nytta, det var så enkelt: treski og trebrikker. Det var ikkje pengar i sportane, korkje i ski eller i sjakk. Det var uskuld utan doping og mobiltelefonjuks. Det fanst ikkje hjelpemiddel som fluor og databasar.

AtleGrønn
Roman Dzjindzjikhasjvili, «Dzindzi».

Roman Dzjindzjikhasjvili, «Dzindzi».

Fotograf ukjend

Dzindzi

Eg har lese om Dzindzi, eg har skrive om Dzindzi, og eg har leitt etter Dzindzi. Eg var i Washington Square Park som gutunge tidleg på 1980-talet og såg gjengen til Dzindzi, men då visste eg ikkje kven han var. Då eg var attende i parken i 2015, var han borte.

AtleGrønn
Magnus Carlsen vil ikkje forsvara VM-tittelen i klassisk sjakk.

Magnus Carlsen vil ikkje forsvara VM-tittelen i klassisk sjakk.

Carlsen pratar ned klassisk sjakk

Magnus Carlsen er alltid ærleg, og no hissar han på seg tradisjonalistane. Kva skjer eigenleg i sjakkverda?

AtleGrønn
Filosofen Moses Mendelssohn spelar sjakk mot ein kristen leiar, Johann Kaspar Lavater, men sjakken er allegori for ein mykje større strid i Europa om jødisk gettomentalitet sist på 1700-talet.

Filosofen Moses Mendelssohn spelar sjakk mot ein kristen leiar, Johann Kaspar Lavater, men sjakken er allegori for ein mykje større strid i Europa om jødisk gettomentalitet sist på 1700-talet.

Målarstykke av Moritz Daniel Oppenheim (utsnitt)

Spelar intelligentsiaen sjakk?

«Sjakk var opium for intelligentsiaen», skreiv ein amerikansk historikar, i ein parafrase av Lenin, om det sovjetiske sjakkeventyret. Men Sovjetunionen er (burde vera) historie, kva med sjakkverda i dag?

AtleGrønn
Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Iransk kvinne avslørte Fide

Om nokon skulle vera i tvil om hykleriet og dobbeltmoralen i Fide, vart verdssjakkforbundet denne veka avslørt av Shohreh Bayat (35). Problemet til forbundet er i stutte trekk: Jamvel om den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj og pampane hans har både sjakkinteresse og organisatorisk kompetanse (Dvorkovitsj var sjef for fotball-VM i 2018), er dei dømde til moralsk tap så lenge dei økonomisk og politisk må spela på lag med Kreml.

AtleGrønn
1 2 3 4 ... 8 »
1 2 3 4 ... 8 »
Den 17. verdsmeisteren, Ding Liren, i godt humør i lag med den 13. verdsmeisteren, Garri Kasparov, under ei turnering i Romania denne veka.

Den 17. verdsmeisteren, Ding Liren, i godt humør i lag med den 13. verdsmeisteren, Garri Kasparov, under ei turnering i Romania denne veka.

Foto: Lennart Ootes

Ding XVII

Ding Liren såg ikkje ut som ein verdsmeister då 21-åringen og det kinesiske laget vart «olympiske meistrar» (i sjakksporten er nemninga «olympiade» innarbeidd, men heilt malplassert) i Tromsø i 2014. Eg sat i OL-studioet i NRK og fekk æra av å intervjua gullvinnaren direkte på TV.

AtleGrønn
I siste parti fekk vi sjå Ding Liren briljera med eit mot som fyrst såg ut som rein hybris.

I siste parti fekk vi sjå Ding Liren briljera med eit mot som fyrst såg ut som rein hybris.

Foto: Stev Bonhage

Kinesisk visdom

Det er ikkje lenge sidan vestleg sjakk var eit ukjent spel i Kina. Den nederlandske stormeisteren Jan Hein Donner lanserte eit teorem før møtet med Kina i sjakk-OL i 1978: «Det er umogleg for ein sjakkmeister frå Vesten å tapa mot ein kinesar.» Fråsegna vert rekna som eit historisk vendepunkt då Donner eit par timar seinare tapte mot Liu Wenzhe etter berre 20 trekk.

AtleGrønn
Kven vert den 17. verdsmeisteren i sjakk, «heimefavoritten» Nepomnjasjtsjij eller Ding Liren? Svaret kjem i helga.

Kven vert den 17. verdsmeisteren i sjakk, «heimefavoritten» Nepomnjasjtsjij eller Ding Liren? Svaret kjem i helga.

Foto: Stev Bonhage

«Ape med handgranat»

VM-kampen mellom russaren Jan Nepomnjasjtsjij (32) og kinesaren Ding Liren (30) går mot slutten. I kongerekkja frå 1886 vil den nye meisteren etter nivå og merittar stå nedst saman med nederlendaren Max Euwe (verdsmeister 1935–1937).

AtleGrønn
Nepomnjasjtsjij er i leiinga mot Ding Liren i VM-kampen i Astana, Kasakhstan.

Nepomnjasjtsjij er i leiinga mot Ding Liren i VM-kampen i Astana, Kasakhstan.

Foto: Stev Bonhage

Unemnelege Ukraina

Verdssjakkforbundet Fide, under russisk leiing, har ein taktikk som går ut på å ikkje snakka om Ukraina. Då systrene Muzytsjuk, to ukrainske verdsstjerner, nyleg trekte seg frå Fide Grand Prix, vart det tyst frå Fide. Var det umogleg for systrene å konkurrera mot russiske spelarar? Kva seier Fide til det? Ingenting.

AtleGrønn
Viktor Kortsjnoj i Sveits før VM 1978.

Viktor Kortsjnoj i Sveits før VM 1978.

Sovjetisk vinter

«Winter Is Coming» heiter ei av bøkene til eksilrussaren Garri Kasparov. Men spalta i dag er ikkje metaforisk, berre konkret.

AtleGrønn
Bobby Fischer får skiinstruksjonar på flatmark, nedst i bakken.

Bobby Fischer får skiinstruksjonar på flatmark, nedst i bakken.

Ski og sjakk

Eg har alltid lika sjakk og ski best. Eg lika å lesa bøker om ski- og sjakk-VM frå 1950-talet og utover. Det var noko med materialet dei nytta, det var så enkelt: treski og trebrikker. Det var ikkje pengar i sportane, korkje i ski eller i sjakk. Det var uskuld utan doping og mobiltelefonjuks. Det fanst ikkje hjelpemiddel som fluor og databasar.

AtleGrønn
Roman Dzjindzjikhasjvili, «Dzindzi».

Roman Dzjindzjikhasjvili, «Dzindzi».

Fotograf ukjend

Dzindzi

Eg har lese om Dzindzi, eg har skrive om Dzindzi, og eg har leitt etter Dzindzi. Eg var i Washington Square Park som gutunge tidleg på 1980-talet og såg gjengen til Dzindzi, men då visste eg ikkje kven han var. Då eg var attende i parken i 2015, var han borte.

AtleGrønn
Magnus Carlsen vil ikkje forsvara VM-tittelen i klassisk sjakk.

Magnus Carlsen vil ikkje forsvara VM-tittelen i klassisk sjakk.

Carlsen pratar ned klassisk sjakk

Magnus Carlsen er alltid ærleg, og no hissar han på seg tradisjonalistane. Kva skjer eigenleg i sjakkverda?

AtleGrønn
Filosofen Moses Mendelssohn spelar sjakk mot ein kristen leiar, Johann Kaspar Lavater, men sjakken er allegori for ein mykje større strid i Europa om jødisk gettomentalitet sist på 1700-talet.

Filosofen Moses Mendelssohn spelar sjakk mot ein kristen leiar, Johann Kaspar Lavater, men sjakken er allegori for ein mykje større strid i Europa om jødisk gettomentalitet sist på 1700-talet.

Målarstykke av Moritz Daniel Oppenheim (utsnitt)

Spelar intelligentsiaen sjakk?

«Sjakk var opium for intelligentsiaen», skreiv ein amerikansk historikar, i ein parafrase av Lenin, om det sovjetiske sjakkeventyret. Men Sovjetunionen er (burde vera) historie, kva med sjakkverda i dag?

AtleGrønn
Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Iransk kvinne avslørte Fide

Om nokon skulle vera i tvil om hykleriet og dobbeltmoralen i Fide, vart verdssjakkforbundet denne veka avslørt av Shohreh Bayat (35). Problemet til forbundet er i stutte trekk: Jamvel om den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj og pampane hans har både sjakkinteresse og organisatorisk kompetanse (Dvorkovitsj var sjef for fotball-VM i 2018), er dei dømde til moralsk tap så lenge dei økonomisk og politisk må spela på lag med Kreml.

AtleGrønn
1 2 3 4 ... 8 »