JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Frp-ordførar Torbjørn Klungland i Flekkefjord fekk 45,5 prosent av røystene i kommunevalet.

Frp-ordførar Torbjørn Klungland i Flekkefjord fekk 45,5 prosent av røystene i kommunevalet.

Skjermdump frå NRK Dagsrevyen

Vanleg kommunalpolitikk tar over

Etter plakatar og sukkertøy, brosjyrar, buttons og ballongar, og ein og annan rikspolitikar som har stukke innom ein stand, er dei valde lokalpolitikarane overlatne til seg sjølve. Dei må finna fram til måtar å leva saman på i den kommunegrå kvardagen. Då begynner forhandlingane. Deadline for å konstituera dei nyvalde kommunestyra er innan utgangen av oktober.

Andreas Hompland
Jonas Gahr Støre (Ap) i samtale med partifelle – og framleis ordførar – Gunnar Wilhelmsen etter eit folkemøte i Tromsø.

Jonas Gahr Støre (Ap) i samtale med partifelle – og framleis ordførar – Gunnar Wilhelmsen etter eit folkemøte i Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Kunsten å miste grepet

Lokalpolitikarane sat att med svarteper og vart straffa av veljarane i kommune- og fylkestingsvalet i år.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Erna Solberg, på kakefest etter valgsigeren. Med henne som partileiar, har Høgre greidd å ufarleggjere det systemskiftet som velferdsprivatisering eigentleg inneber, meiner Linn Herning.

Erna Solberg, på kakefest etter valgsigeren. Med henne som partileiar, har Høgre greidd å ufarleggjere det systemskiftet som velferdsprivatisering eigentleg inneber, meiner Linn Herning.

Foto: Emilie Holtet / NTB

Ut og mate bendelorm

Høgres kraftige valframgang inneber nye rundar med privatisering. Kor går den norske velferdsstaten?

Morten A. Strøksnes
Astrid Hoem er leiar i AUF.

Astrid Hoem er leiar i AUF.

Foto: AUF

Nederlagsforteljingar

Teoriane om arbeidarpartifallet er mange. AUF-leiar Astrid Hoem spør om partiet har klart å gje unge ei tru på framtida.

Christiane Jordheim Larsen
Helga Pedersen under Ap-landsmøtet i vår. Ho trekte kandidaturet sitt til vervet som partisekretær før landsmøtet etter ein samtale med Jonas Gahr Støre.

Helga Pedersen under Ap-landsmøtet i vår. Ho trekte kandidaturet sitt til vervet som partisekretær før landsmøtet etter ein samtale med Jonas Gahr Støre.

Foto: Heiko Junge / NTB

Tid for sjølvransaking

Ei rekkje arbeidarpartiordførarar rundt om i Noreg må finne noko anna å gjere etter kommunevalet. Ein av dei er truleg Helga Pedersen i Tana, tidlegare nestleiar i Ap. Partiet har styrt kommunen i 32 år, men gjekk attende med 9 prosentpoeng frå førre val. Pedersen har framleis eit lite håp om å danne ein ny koalisjon. Men ho er klar på at Ap har gjort eit dårleg val både i Tana og Noreg elles.

Per Anders Todal
Partileiar Jonas Gahr Støre på valvaka i Folkets hus i Oslo måndag kveld. Valresultatet gav ikkje grunn til å feire.

Partileiar Jonas Gahr Støre på valvaka i Folkets hus i Oslo måndag kveld. Valresultatet gav ikkje grunn til å feire.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Noko har skjedd med Arbeidarpartiet

Kommunevalet 2023 vart historisk: Dette var første gongen på 99 år at Arbeidarpartiet ikkje vart det største partiet i Noreg ved eit val. Ap fekk 21,6 prosent av røystene, medan valvinnar Høgre fekk 25,9 prosent. Dette er det førebelse lågmålet i ein lang, negativ trend for Ap. I 1950-åra fekk Arbeidarpartiet nærare 50 prosent av røystene i fleire val. Stortingsvalet i 1985 var siste gongen Ap fekk over 40 prosent av røystene, og kommunevalet i 2015 var siste gongen partiet fekk over 30 prosent.

Per Anders Todal

Foto: Berit Roald / NTB

Borgarplikta

Det er ingen grunn til å vera smålåten. Lokalpolitikken, like mykje som rikspolitikken, treng dei beste av oss.

Svein Gjerdåker
Partileiarane Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) fotograferte før det NRK-sende folkemøtet på Storgata Camping i Tromsø.

Partileiarane Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) fotograferte før det NRK-sende folkemøtet på Storgata Camping i Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Til glede og plage

– Korkje Høgre-leiar Erna Solberg eller Ap-leiar Jonas Gahr Støre stiller til val i kommune- eller fylkesting. Likevel reiser dei rundt i landet for å kaste glans over lokal valkamp. Generelt: Er rikspolitikarar til hjelp i eit lokalval, eller skuggar dei for lokale kampsaker og kandidatar?

Christiane Jordheim Larsen
Meir styrtregn er ein av fleire grunnar til at kommunane kan få større utgifter i åra som kjem. Biletet er frå Ljabruveien i Oslo 27. august, da uvêret «Hans» feia over Austlandet.

Meir styrtregn er ein av fleire grunnar til at kommunane kan få større utgifter i åra som kjem. Biletet er frå Ljabruveien i Oslo 27. august, da uvêret «Hans» feia over Austlandet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ein flaum av kostnader

Kloakk, kommunegjeld, rente, inflasjon, styrtregn og EU er nokre av grunnane til at lovnadene til Erna Solberg blir vanskelege å oppfylle.

Per Anders Todal
Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Val som braut trendane

– Det er eigentleg ein sjokkerande siger for demokratane, seier fyrsteamanuensis Hilde Eliassen Restad om valresultatet frå USA.

EvaAalberg Undheim
1 2 »
1 2 »
Frp-ordførar Torbjørn Klungland i Flekkefjord fekk 45,5 prosent av røystene i kommunevalet.

Frp-ordførar Torbjørn Klungland i Flekkefjord fekk 45,5 prosent av røystene i kommunevalet.

Skjermdump frå NRK Dagsrevyen

Vanleg kommunalpolitikk tar over

Etter plakatar og sukkertøy, brosjyrar, buttons og ballongar, og ein og annan rikspolitikar som har stukke innom ein stand, er dei valde lokalpolitikarane overlatne til seg sjølve. Dei må finna fram til måtar å leva saman på i den kommunegrå kvardagen. Då begynner forhandlingane. Deadline for å konstituera dei nyvalde kommunestyra er innan utgangen av oktober.

Andreas Hompland
Jonas Gahr Støre (Ap) i samtale med partifelle – og framleis ordførar – Gunnar Wilhelmsen etter eit folkemøte i Tromsø.

Jonas Gahr Støre (Ap) i samtale med partifelle – og framleis ordførar – Gunnar Wilhelmsen etter eit folkemøte i Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Kunsten å miste grepet

Lokalpolitikarane sat att med svarteper og vart straffa av veljarane i kommune- og fylkestingsvalet i år.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Erna Solberg, på kakefest etter valgsigeren. Med henne som partileiar, har Høgre greidd å ufarleggjere det systemskiftet som velferdsprivatisering eigentleg inneber, meiner Linn Herning.

Erna Solberg, på kakefest etter valgsigeren. Med henne som partileiar, har Høgre greidd å ufarleggjere det systemskiftet som velferdsprivatisering eigentleg inneber, meiner Linn Herning.

Foto: Emilie Holtet / NTB

Ut og mate bendelorm

Høgres kraftige valframgang inneber nye rundar med privatisering. Kor går den norske velferdsstaten?

Morten A. Strøksnes
Astrid Hoem er leiar i AUF.

Astrid Hoem er leiar i AUF.

Foto: AUF

Nederlagsforteljingar

Teoriane om arbeidarpartifallet er mange. AUF-leiar Astrid Hoem spør om partiet har klart å gje unge ei tru på framtida.

Christiane Jordheim Larsen
Helga Pedersen under Ap-landsmøtet i vår. Ho trekte kandidaturet sitt til vervet som partisekretær før landsmøtet etter ein samtale med Jonas Gahr Støre.

Helga Pedersen under Ap-landsmøtet i vår. Ho trekte kandidaturet sitt til vervet som partisekretær før landsmøtet etter ein samtale med Jonas Gahr Støre.

Foto: Heiko Junge / NTB

Tid for sjølvransaking

Ei rekkje arbeidarpartiordførarar rundt om i Noreg må finne noko anna å gjere etter kommunevalet. Ein av dei er truleg Helga Pedersen i Tana, tidlegare nestleiar i Ap. Partiet har styrt kommunen i 32 år, men gjekk attende med 9 prosentpoeng frå førre val. Pedersen har framleis eit lite håp om å danne ein ny koalisjon. Men ho er klar på at Ap har gjort eit dårleg val både i Tana og Noreg elles.

Per Anders Todal
Partileiar Jonas Gahr Støre på valvaka i Folkets hus i Oslo måndag kveld. Valresultatet gav ikkje grunn til å feire.

Partileiar Jonas Gahr Støre på valvaka i Folkets hus i Oslo måndag kveld. Valresultatet gav ikkje grunn til å feire.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Noko har skjedd med Arbeidarpartiet

Kommunevalet 2023 vart historisk: Dette var første gongen på 99 år at Arbeidarpartiet ikkje vart det største partiet i Noreg ved eit val. Ap fekk 21,6 prosent av røystene, medan valvinnar Høgre fekk 25,9 prosent. Dette er det førebelse lågmålet i ein lang, negativ trend for Ap. I 1950-åra fekk Arbeidarpartiet nærare 50 prosent av røystene i fleire val. Stortingsvalet i 1985 var siste gongen Ap fekk over 40 prosent av røystene, og kommunevalet i 2015 var siste gongen partiet fekk over 30 prosent.

Per Anders Todal

Foto: Berit Roald / NTB

Borgarplikta

Det er ingen grunn til å vera smålåten. Lokalpolitikken, like mykje som rikspolitikken, treng dei beste av oss.

Svein Gjerdåker
Partileiarane Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) fotograferte før det NRK-sende folkemøtet på Storgata Camping i Tromsø.

Partileiarane Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) fotograferte før det NRK-sende folkemøtet på Storgata Camping i Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Til glede og plage

– Korkje Høgre-leiar Erna Solberg eller Ap-leiar Jonas Gahr Støre stiller til val i kommune- eller fylkesting. Likevel reiser dei rundt i landet for å kaste glans over lokal valkamp. Generelt: Er rikspolitikarar til hjelp i eit lokalval, eller skuggar dei for lokale kampsaker og kandidatar?

Christiane Jordheim Larsen
Meir styrtregn er ein av fleire grunnar til at kommunane kan få større utgifter i åra som kjem. Biletet er frå Ljabruveien i Oslo 27. august, da uvêret «Hans» feia over Austlandet.

Meir styrtregn er ein av fleire grunnar til at kommunane kan få større utgifter i åra som kjem. Biletet er frå Ljabruveien i Oslo 27. august, da uvêret «Hans» feia over Austlandet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ein flaum av kostnader

Kloakk, kommunegjeld, rente, inflasjon, styrtregn og EU er nokre av grunnane til at lovnadene til Erna Solberg blir vanskelege å oppfylle.

Per Anders Todal
Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Demokraten Wes Moore er vald til ny guvernør i delstaten Maryland, etter republikanaren Larry Hogan. Her er Moore saman med USAs president Joe Biden, Jill Biden og senator Chris Van Hollen.

Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

Val som braut trendane

– Det er eigentleg ein sjokkerande siger for demokratane, seier fyrsteamanuensis Hilde Eliassen Restad om valresultatet frå USA.

EvaAalberg Undheim
1 2 »